Click to listen highlighted text!

Sotning

Senast ändrad: 10 Sep, 2018

Det är viktigt att hålla koll på sin skorsten. En stor del av alla bränder i bostäder börjar i just eldstäder och skorstenar.

Minskar risken för brand

Sotningsverksamheten i Sverige är uppdelad i två separata uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Därför är sotning en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Alla byggnader med eldstäder ska enligt lagstiftning sotas eller rensas. Sotning och kontroll av eldstäder, imkanaler med mera utförs på delegation av Båstad Sotningsdistrikt.

Kontaktinformation

Båstads Sotningsdistrikt AB – Monika och Peter Lindqvist
Bivägen 6, Box 1082, 269 21 Båstad tel: 0431-708 43

Kontoret är inte bemannat hela dagen, du är välkommen att lämna meddelande på telefonsvararen eller också kan du även nå oss på: bastadsot@bjarenet.com

Skorstensfejarmästare Peter Lindqvist, tel: 070-568 90 81

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!