Click to listen highlighted text!

Elda säkert

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Elda säkert

Att elda en brasa med grenar och kvistar kan vara trevligt. Men det som är idylliskt kan snabbt bli otrevligt om man inte har respekt för eldens kraft. Röken från elden är inte heller alltid så trevlig, särskilt inte för dem som inte sitter vid brasan och njuter.

Man kan göra mycket för att elda säkert, utan att det ska behöva påverka grannarnas hälsa eller miljön. Grunden när det gäller all eldning är säkert avstånd till allt annat brännbart material än det som ska brinna, torr ved och god syresättning.

Vill du elda lite grenar och kvistar på din tomt? Det går bra, men endast om du bor utanför detaljplanelagt område eller område med sammanhållen bebyggelse. Men allt annat räknas som avfall och får inte eldas. Sådant måste du antingen lägga i komposten eller åka och slänga på tippen/sopstationen istället. Eldning av annat avfall än kvistar och grenar som uppstått på den egna fastigheten utan anmälan eller tillstånd är ett brott enligt miljöbalkens bestämmelser.

Elda inte löv

Att elda löv är direkt olämpligt. Löven är ofta fuktiga och bildar en kompakt massa som leder till stor rökutveckling.Det gäller grövre grenar och stammar också. Ur energisynpunkt är det ett slöseri med resurser att elda grövre ved utan att ta tillvara på värmen.

Villkor för att få elda utomhus

Du eldar alltid under eget ansvar. Förutsatt att inget avfall eldas ska eldandet inte anmälas till räddningstjänsten eller miljöavdelningen. Vid större bål måste du dock alltid kontakta miljöavdelningen och räddningstjänsten.

Visa alltid hänsyn till omgivningen genom att elda med omtanke så att rökutvecklingen minimeras. På det viset minimeras även utsläppen av farliga ämnen till miljön. Lämna inte elden utan tillsyn!

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!