Click to listen highlighted text!

Att tänka på före

Senast ändrad: 10 sep, 2018

4 viktiga punkter innan du börjar elda

  • Inom detaljplanelagt område eller område med sammanhållen bebyggelse är det förbjudet att elda året runt. Vilka område det gäller ser du på kartan i högerspalten, områdena utökas och ändras hela tiden.
    Vill du ansöka om dispens vänder du dig till Miljöavdelningen, tel. 770 00. Handläggning av dispensansökan har en administrationsavgift.
  • Kontrollera att det inte råder allmänt eldningsförbud på grund av brandfara. Brandriskläget ska vara lägre än 4 (stor brandrisk). Kontrollera på brandriskprognosen.
    Du är självklart även välkommen att ringa räddningstjänstens expedition på tel. 0431-771 20 under förmiddagarna. Övrig tid kan du ringa kommunhusets kundcenter på tel 0431-770 00
  • Kontrollera att det inte är olämpligt att elda på grund av andra skäl än den allmänna brandfaran. Kraftig blåst, till exempel.
  • Elda inte när det blivit mörkt. Det kan leda till falsklarm och okontrollerade bränder. Detta gäller dock inte eldning med grillkol i därför avsedda kärl på tomtmark eller på särskilt iordningställda grillplatser.

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!