Click to listen highlighted text!

Eldning och brandriskprognos

Senast ändrad: 17 jun, 2019

Brandriskbedömningen görs varje morgon under sommaren och gäller ett dygn om inte annat anges.

Eldningsförbud

Räddningschefen kan besluta om eldningsförbud när särskilda skäl föreligger. Beslutet stödjer sig på 2 kap 7§ i förordningen om skydd mot olyckor.

Dagens brandrisk

Vad betyder de olika värdena?

Brandriskvärde 1 – 3      Eldning sker under eget ansvar

Brandriskvärde 4 – 5E    Förbjudet att elda

Eldning

Det är du som eldar eller grillar som ansvarar för elden och dess konsekvenser.

 • Elda aldrig i närheten av byggnader eller skog.
 • Det är ej tillåtet att elda i mörker eller stark vind.
 • Släckutrustning skall finnas samt möjlighet att larma 112.
 • Lämna aldrig elden utan uppsikt innan den är helt släckt.
 • Eldning måste ske så att ingen har olägenhet av röken.
 • Kontrollera med miljöavdelningen på kommunen vad som gäller där du ska elda.
  I område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse är det eldningsförbud året runt. Länk finns i informationsrutan till kartbild som visar områden där det är eldningsförbud året runt.

   

Råd och anvisningar vid eldning

 • Eldning sker alltid under eget ansvar. Större bål m m skall anmälan göras till räddningstjänsten och miljöavdelningen.
 • Ha alltid uppsikt över elden.
 • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2x2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas.
 • Släckredskap måste finnas till hands (exempelvis vattenslang eller strilkannor med vatten).
 • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska finnas larmmöjligheter. Larmnummer: 112.
 • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
 • Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, exempelvis ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs och annat som orsakar mycket rök.
 • Undvik att elda när det blåser.
 • Eldning bör inte ske när det är mörkt.
  Visa alltid hänsyn till omgivningen genom att elda med omtanke så att rökutvecklingen minimeras. På det viset minimeras även utsläppen av farliga ämnen till miljön. Lämna inte elden utan tillsyn!

 

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!