Click to listen highlighted text!

Svenska för invandrare (sfi)

Senast ändrad: 15 Feb, 2018

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning, som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Kommuner ska erbjuda sfi, minst 15 timmar i veckan.

Sfi utbildningen ska kunna påbörjas senast tre månader efter det att personen folkbokförts i kommunen, bortsett från personer som omfattas av lagen för etableringsinsatser. Då ska kommunen istället aktivt verka för att de ska börja inom en månad från att anmälan gjorts.

Undervisningen bedrivs under hela året med ett uppehåll under juli månad och anpassas efter dig och din språknivå. Sfi är kostnadsfritt, men knuten till etableringsplan. För att fullt ut ta del av sin etableringsersättning måste enskild delta på sfi.

I Båstads kommun läses sfi i A-huset, Tennisvägen 33, i Båstad tätort. Nivå Alfa, A, B, nivå C och D läser samtliga på förmiddagen mellan kl. 9.20-12.20. Glöm inte att ta med ditt personbevis.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!