Click to listen highlighted text!

Tillfällig vistelse

Senast ändrad: 19 dec, 2019

Beställningen av tillfällig vistelse görs av bosättningskommunen och skall vara enligt Båstads kommuns beställningsblankett om Tillfällig vistelse. Beställningen inklusive alla bilagor* skickas via mail till epostadress: bastads.kommun@bastad.se eller via fax: 0431-77020.

Beställningen finner ni sida på 2-3. Komplett ifylld beställningsblankett skall vara Båstads Kommun tillhanda senast fyra veckor före ankomstdatum. Beställningsunderlag som inte är komplett ifyllt, eller där bilagor saknas, återsänds till bosättningskommunen för komplettering. Kompletteringen/beställningen skall vara Båstads kommun tillhanda senast fyra veckor före ankomstdatum. Ändringar i beställningen skall kompletteras skriftligt (vid förlängd vistelse se nästa punkt).

Förlängning av den tillfälliga vistelsen skall göras på ny beställningsblankett med fyra veckors varsel.

Följande skall alltid bifogas vid SoL beställning:

  • Aktuell utredning, bedömning och beslut
  • Senaste genomförandeplan
  • Ska kommunens personal utföra egenvård ska läkarbedömning bifogas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Följande skall alltid bifogas vid LSS beställning:

  • Aktuell utredning, bedömning och beslut
  • Senaste genomförandeplan

Beställda insatser skall vara anpassade till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen, alternativt bostaden skall vara anpassad till beställda insatser.

Används hjälpmedel i den ordinarie bostaden skall dessa medtas och vara anpassade till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen. Hjälpmedel förskrivs av bosättningskommunen. Vård- och omsorgstagaren kan inte få hjälpmedel förskrivna i vistelsekommunen Båstads kommun.

Inkontinenshjälpmedel skall medtas/skickas till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen samt mängden/behovet av inkontinenshjälpmedel skall vara anpassat till hela vistelseperioden.

Om hjälpbehovet förändras under vistelsens gång kontaktar Båstads kommun bosättningskommunen omgående. Båstads kommun kan bistå med utredning och beslut i uppdrag av bosättningskommunen.

Fakturering av insatserna kommer att ske till bosättningskommunen efter avslutad vistelse i Båstads kommun.

Ovanstående information finns med under Villkor för varje lagstiftning.

 

 

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!