Click to listen highlighted text!

Tillfällig vistelse

Senast ändrad: 5 Jun, 2017

Tillfällig vistelse inom Vård- och omsorg

Beställningsrutin och information

Beställning av tillfällig vistelse görs på Båstads Kommuns beställningsblankett ”Beställning tillfällig vistelse” och skall vara Båstads Kommun tillhanda senast tre veckor före ankomstdatum så att planering av den tillfälliga vistelsen kan ske. Beställningen mailas till e-post adress bastads.kommun@bastad.se

I beställningen skall följande underlag alltid bifogas:

  • Utredning
  • Beslut o Aktuell genomförande plan
  • Detaljerat underlag för utförandet (HSL)
  • Finns behov av arbetstekniska hjälpmedel skall även Båstads kommuns blankett ”Intyg hjälpmedel, tillfällig vistelse” bifogas.
  • För rehabinsatser bifoga Båstads kommuns blankett ”Intyg för ordination av träning i hemmet av sjukgymnast eller arbetsterapeut”.

Beställningen skall vara anpassad för de förutsättningar som ges i bostaden på den tillfälliga vistelseadressen.

Båstads Kommun bekräftar SoL och LSS beställningar via mail- eller telefonkontakt. Vid beställning av HSL-insatser görs först en behovsbedömning på beställda HSL- insatser. Bekräftelse och beslut på HSL-insatser görs av Båstads Kommun via mailsvar/telefonkontakt på punkt 9 i beställningsblanketten.

Vid eventuell inskrivning på sjukhus under den tillfälliga vistelsen ansvarar bosättningskommunen för hela vårdplaneringsprocessen.

Inkontinenshjälpmedel förskrivs av bosättningskommunen. Den enskilde ansvarar själv för att inkontinenshjälpmedel medtas/får det skickat till bostaden på vistelseadressen.

Ändringar i grundbeställningen ska kompletteras skriftligt via bastads.kommun@bastad.se

Vid förlängning av den tillfälliga vistelsen görs beställningen på ny beställningsblankett senast tre veckor före det nya från- och med datumet.

Ett beställningsunderlag som inte är komplett ifyllt eller där underlag saknas returneras till bosättningskommunen.

Båstads kommun debiterar/fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!