Click to listen highlighted text!

Tandvård

Senast ändrad: 15 Mar, 2017

Tandvårdssubvention

Du som är äldre eller funktionshindrad och tillhör målgruppen nedan, har möjlighet att få gratis besök av tandvårdspersonal, som gör bedömning av din munhälsa, ger råd och informerar dig och rätt till nödvändig tandvård vid behov, inom ramen av högkostnadsskyddet.

Målgrupp för munhälsobedömning och nödvändig tandvård:

  • får omsorger av kommunen, genom särskilda boendeformer
  • får omfattande hälso- och sjukvård i egen bostad
  • får omsorger och stöd (LSS), genom särskilda boendeformer, i egen bostad, eller i dagverksamhet
  • får omsorger av kommunen i egen bostad eller är funktionshindrad p.g.a. allvarlig och långvarig psykisk sjukdom

Du har rätt att få:

  • hjälp med din dagliga munhygien av den personal som sköter dig
  • årlig avgiftsfri bedömning av hälsotillståndet i munnen som innefattar munhåla, tänder och eventuella proteser samt råd och instruktioner om den dagliga munvården
  • nödvändig tandvård utförd till samma avgift som patientavgiften vid läkarbesök(högkostnadsskyddet gäller även här)

Tandvård

Om du vill besöka en tandläkare och få tanvård ska du vända dig till folktandvården inom Region Skåne eller till en privat tandläkare.

Du som har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård.

Tandvårdsintyg och uppsökande tandvård

Tandvårdintyget ger dig rätt till tandläkarbesök för nödvändig tandvård på högkostnadsskyddet. Till nödvändig tandvård räknas åtgärder som gör att du kan äta, åtgärder som lindrar smärta och obehag i munnen förebyggande behandling.

Uppsökande tandvård innebär gratis hembesök av tandvårdspersonal en gång per år. De gör en hälsokontroll i din mun och ger dig råd om daglig munvård.

För att få ta del av dessa förmåner, kontakta din sjuksköterska inom hemtjänsten eller din LSS-handläggare. Har du frågor och vill veta mer om tandvårdsintyg och uppsökande tandvård kan du ringa något av numren som finns på menyn till höger.

Relaterad information

För vidare information och kontaktuppgifter, se menyn till höger.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Relaterad information

Tandvårdsstöd

Click to listen highlighted text!