Click to listen highlighted text!

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Ansvaret

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har inom kommunen ett lagstadgat ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen för att hög patientsäkerhet och god kvalitet ska tillgodoses inom vården.

Det sker bl.a. genom att utarbeta och följa upp rutiner, ansvara för hantering av rapporterade avvikelser, läkemedelshantering, delegeringsbeslut, ansvar för rutiner gällande medicinteknisk utrustning, utöva verksamhetstillsyn och säkerställa dokumentationen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar också för att anmälan görs till IVO – Inspektionen för vård och omsorg  om en patient drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada, i samband med hälso- och sjukvård.

 

Kontaktuppgifter MAS:

jenny.bengtsson@bastad.se

 

 

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!