Click to listen highlighted text!

Hemsjukvårdssavgift

Senast ändrad: 10 aug, 2020

När du får hemsjukvård eller rehabilitering i hemmet betalar du en hemsjukvårdsavgift. Avgiften för hemsjukvård är en fast avgift som betalas månadsvis oberoende av hur omfattande hemsjukvårdsinsatserna är. Avgiften ingår i maxtaxan, det vill säga det kommunala högkostnadsskyddet.

I kostnaden ingår:

  • Sjukvårdsinsatser i hemmet.
  • Bedömning av hjälpmedels&rehabiliteringsbehov.
  • Körsträcka vid hembesök.
  • Telefonkontakter med läkare/närstående eller annan vårdinrättning.

Vid dessa tillfällen ska avgiften inte betalas:

  • Samordnad vårdplanering.
  • All behandling enligt smittskyddslagen.
  • Behandling av vissa alkoholrelaterade sjukdomar.
  • Behandling av psykiatriska sjukdomar.
  • Vård i livets slutskede.
  • Intyg till ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Kontakt

Kundcenter

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Visa karta

Telefon
0431-770 00

Skicka meddelande

Relaterade information

Broschyr Avgifter

Click to listen highlighted text!