Click to listen highlighted text!

Mottagningsteam

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Som medborgare kan du bli erbjuden hemgång med mottagningsteamet om du efter sjukhusvistelse har behov av fortsatt vård/omsorg och/eller Rehabilitering.

Varför hemgång med Mottagningsteamet sett ur medborgarens perspektiv?

 • Öka medborgarens självständighet och livskvalitet.
 • Stödja medborgaren i att kunna bo kvar i sin bostad.
 • Ge medborgaren förutsättningar till att göra det han eller hon själv kan.

Vad vill Mottagningsteamet uppnå med sitt arbete?

 • Öka medborgarens trygghet och delaktighet genom att så tidigt som möjligt befinna sig i sin hemmiljö.
 • Genom teamsamverkan ge en personcentrerad omvårdnad och rehabilitering vilket ofta leder till att insatser kan minskas eller avslutas tidigare.

Hur arbetar Mottagningsteamet?

 • Teambaserat arbete sker kring medborgaren.
 • Teamets olika professioner deltar i vårdplanering, i bostaden i samband med hemgången.
 • Teamet ansvarar för samtliga insatser under två till tre veckor, därefter tar ordinarie verksamhet över utifrån individuella behov.
 • Ordinarie hemvårdspersonal ansvarar för insatser nattetid.

Professioner i Mottagningsteamet:

 • Biståndshandläggare
 • Sjuksköterskor
 • Undersköterskor
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast
 • Arbetsterapeut
 • Enhetschef

Kontakt

Kundcenter

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Visa karta

Telefon
0431-770 00

Skicka meddelande

Relaterade information

Mottagningsteamet Broschyr 

Click to listen highlighted text!