Click to listen highlighted text!

Att ansöka

Senast ändrad: 20 feb, 2019

Alla insatser som kommunen erbjuder baseras på att du i varierad grad inte själv klarar av dina dagliga sysslor och livsföring eller att anhöriga behöver stöd. För att få hjälp av kommunen krävs det i de flesta fall, att du gör en ansökan om insats till kommunen.

För att ansöka om insatser vänder du dig till en biståndshandläggare. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig.

Handläggaren gör en utredning för att se om du har rätt till insatsen. Beslutet grundas dels på lagar och dels på ditt behov. Utredning om bistånd sker skyndsamt men hur långt tid det tar innan du får besked beror bland annat på utredningens omfattning. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut.

Ansökan kan beviljas eller avslås.

 

Kontakt

Kundcenter

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Visa karta

Telefon
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!