Click to listen highlighted text!

Tolk

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Om du skall besöka en biståndshandläggare eller annan funktion i kommunen och talar annat språk än svenska har du rätt till tolk.
Alla myndigheter bör vid behov anlita tolk när man har kontakt med någon som inte behärskar svenska språket.
Det är nödvändigt att vara säker på att alla människor får vård och samhällsservice på lika villkor.
Myndigheten avgör om tolk ska bokas eller inte, och bekostar tolken vid dessa tillfällen det finns behov.
Tolkarna har tystnadsplikt.
Du kan själv anlita tolk för privat bruk , men får då stå för kostnaden själv.

Relaterad information

För vidare information, se menyn till höger.

Click to listen highlighted text!