Click to listen highlighted text!

Anhörigcenter

Senast ändrad: 2 mar, 2020

Vad innebär anhörigstöd?

Anhörigstöd finns för dig som själv ger stöd till någon i din närhet eller har någon som bor på boende med särskild service LSS eller särskilt boende för äldre. Syftet är att minska anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få information eller utbildning.

Målet för Anhörigcenter

Är att verka för att anhöriga ska känna trygghet, stöd och få vägledning som anhörigstödjare.
Stödja anhöriga genom att informera, ge möjlighet till anhörigutbildning och närhet till kontakt med myndighet samt stimulera till gemenskap med andra i samma situation för erfarenhetsutbyte, råd och tips.
Att skapa och upprätthålla aktiviteter och mötesplatser för anhöriga i form av cirklar och gruppsammankomster.

Målet för Socialt innehåll

Erbjuda Båstads kommuns äldre och funktionsnedsatta personer möjlighet att minska ensamhet och social isolering genom att skapa och/eller behålla sociala nätverk.
Uppmuntra och ordna aktiviteter som ger möjlighet till rörelse och balansträning.
Möjliggöra meningsfullt deltagande i gemensamma aktiviteter.

Vad kan jag få stöd med på Anhörigcenter?

  • Telefonkontakt
  • Hembesök
  • Information om biståndsinsatser i stödjande syfte för anhöriga att ansöka om
  • Möjlighet till kontakt med myndighetsenheten
  • Träffa andra i samma eller liknande situationen för utbyte av erfarenhet, tips och råd
  • Kunskaps påfyllnad för anhörigstödjare
Relaterad information

För vidare information och kontaktuppgifter, se högerkolumnen.

Click to listen highlighted text!