Välkommen till Båstads kommun!
Halvklart och uppehåll 19°

Huvudnavigering

Du är här:Startsida/Näringsliv/Båstads Näringsliv /LOV

Lagen om valfrihet inom vård och omsorg

I Båstads kommun tillämpas kundval enligt Lag om valfrihetssystem, LOV. Det innebär att du som är beviljad service eller hemvård kan välja om insatserna ska utföras av kommunens hemvård eller någon av de privata utförarna som kommunen godkänt.

I korthet innebär ett kundvalssystem enligt LOV att valet av utförare av vård- och omsorgstjänster övergår från kommunen till brukare och invånare. Du kan välja att fortsätta få din hemtjänst från kommunen, eller från något av de företag som godkänts av oss.

De olika tjänsterna som ingår i det fria valet

Läs mer om de olika tjänsterna under deras respektive ingång i vänstermenyn.

Kundval Service omfattas av städning, tvätt och inköp. Denna service ska kunna erbjudas dig vardagar året om mellan klockan 07.00-20.00. Tidpunkten för utförandet kommer du överens med den leverantör du valt.

Kundval Omsorgsinsatser inklusive delegerad hemsjukvård* omfattas av till exempel stöd i samband med hygien och måltider samt hemsjukvård som till exempel såromläggning som utförs av undersköterskor. 

Kundval Service och omsorgsinsatser inklusive delegerad hemsjukvård.

*Hemsjukvård avses hälso- och sjukvård i ditt hem. Delegation och instruktioner ges av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter till enskild personal med rätt kompetens.

Båstads kommuns ansvarar för att insatserna utförs i enlighet med gällande lagstiftning och de riktlinjer som antagits.

Vad är syftet med att kunna välja utförare

Vi är alla olika och har individuella behov och önskningar. För att få det stöd som just du behöver och önskar är det betydelsefullt att det finns valmöjlighet! Det ger makt att påverka, bestämma samt att välja om ifall valet inte blev bra.

Val av utförare

Du kan vilja vilken av oss godkänd utförare du vill. Om du inte aktivt väljer en annan utförare erbjuds du kommunens hemvård. I Båstad påbörjar vi nu arbetet med att godkänna leverantörer. Dessa kommer sedan fortlöpande att presenteras i bokstavsordning.

Femtiofem Plus

Femtiofem Plus utför biståndsbeslut i form av serviceinsatser. För mer information se högerkolumn.

Humana Omsorg

Humana Omsorg utför biståndsbeslutade service- och omsorgsinsatser. För mer information se högerkolumn.

Ugglans Hemhjälp AB

Ugglans hemhjälp AB utför Biståndsbeslutade service- och omsorgsinsatser. För mer information se högerkolumn.

När du har valt leverantör

När du har gjort ditt val kommer utföraren kontakta dig för att påbörja insatser. För att vården ska bli så trygg och säker som möjligt behöver nödvändig information överlämnas mellan kommun och privat utförare, vilket förutsätter ditt godkännande. Utförare kan bytas när som helst utan att ange anledning. 

Avgifter

Samma avgift gäller för stödinsatserna oavsett om kommunen eller en privat leverantör valts. Kommunens hemvårdstaxa gäller.

Extra tjänster/tilläggstjänster

Privata utförare kan erbjuda extra tjänster utöver det som beviljats, till exempel promenader, rasta hunden, trädgårdsskötsel. För ytterligare information kontakta respektive företag. Extra tjänster betalas direkt till företaget. Kommunen ansvarar inte för dessa tjänster.

Kontaktperson

Relaterad information

Tips till leverantörer!

Förfrågningsunderlaget är skapat med ifyllnadsbara fält. Fyll gärna i dina svar direkt på skärmen innan du skriver ut, så blir det lättare för oss att läsa av ansökningarna.

Båstad, Strandpromenaden, hamnen och Lyckans torg