Fler nyheter

  • Ett år sedan invigningen

    Publicerad den 8 december 2016

    För precis ett år sedan invigde vi tunneln genom Hallandsåsen och vi fick två nya stationer. Se invigningsfilmen här!