Click to listen highlighted text!

LIFE Coast Adapt

Senast ändrad: 15 aug, 2019

Syftet med LIFE Coast Adapt är att hitta förbättrade sätt att skydda kusten mot erosion och havsnivåhöjningar genom att testa och utvärdera olika natur- och ekosystembaserade anpassningar.

I Båstads planeras två aktiviteter. Förutsättningar för att återplantera ålgräs utanför Båstad kommer att undersökas och det planeras för en testplantering. Ålgräsängar fyller en viktig roll i havets ekosystem bland annat som barnkammare för fiskyngel. Ålgräsängarna kan också dämpa vågenergin och därmed minska erosionen.

Vidare planeras det också för anläggande av ett mindre konstgjort rev.

Läs mer om projektet och de olika testplatserna på lifecoastadaptskane.se.

 

LIFE Coast Adapt ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Syftet är att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem. Projektet drivs av Region Skåne, finansieras av EU-programmet LIFE samt Havs- och vattenmyndigheten och sker i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Lunds universitet, Lomma kommun, Helsingborgs stad, Ystads kommun och Statens Geotekniska Institut. Båstads kommun är inte partner i projektet men vissa anpassningsåtgärder planeras inom kommunen.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!