Click to listen highlighted text!

Protokollet som justerats den 4 oktober 2017, finns tillgängligt på Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22, Helsingborg.

Kommunfullmäktige
Kajsa Anka
Nämndsekreterare

Bevis om anslag
Ovantående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med oktober 21, 2017 till och med december 28, 2017

PDF

Click to listen highlighted text!