Click to listen highlighted text!

Kommunala markanvisningar

Senast ändrad: 26 nov, 2019

Välkommen till Båstads kommun – Ett bättre sätt att leva! I vår kommun har vi målsättningen att bygga bostäder som tilltalar fler målgrupper.

Kommunen har i sina riktlinjer för mark antagit principer för hur kommunen vill hantera tilldelning av byggrätt. Som huvudprincip ska tilldelning ske genom ett öppet förfarande, det vill säga att kommunen bjuder in samtliga intressenter att konkurrera om de byggrätter kommunen har att erbjuda. Våra riktlinjer för exploaterings- och markanvisningsavtal hittar du här och högerkolumnen.

Vill du lämna ditt intresse för att bygga bostäder på kommunens mark och delta i kommande anvisningar, hittar du blanketter i högerkolumnen. Genom att anmäla ditt intresse försäkras du information om kommande området och aktuella markanvisningar. Var nog med att lämna korrekta kontaktuppgifter då vi informerar dig via den mailadress du anger.

Click to listen highlighted text!