Välkommen till Båstads kommun!
Molnigt, men troligen uppehåll

Huvudnavigering

Du är här:Startsida/Information & nyheter/Omsorg & stöd/Trygg och säker/Utbildningar
Tyck till

Utbildningar

Räddningstjänsten har ett stort utbud av kurser och utbildningar, både för privatpersoner och arbetsgivare. Här kan du läsa mer om dem. 

HLR utbildning 

Från Första hjälpen till heta arbeten 

Räddningstjänsten har utbildningar och kurser för alla. En utbildning i brandskydd är den bästa förebyggande åtgärden som kan göras, eftersom det är den enskilda individen som kan förhindra eller mildra omfattningen vid en brand eller en olyckshändelse.

Vi kan erbjuda följande utbildningar. Vill du läsa mer om dem? Då kan du ladda ned vår utbildningsfolder. Du hittar den som en länk i högerkolumnen.

Anläggningsskötare automatiska brandlarm

Kursen vänder sig till företag, organiationer och föreningar med automatiska brandlarmsanläggningar. Utbildningen omfatar kunskap om automatiska brandlarm, detektorernas funtioner och hur man provar dessa samt hur avstängning m m regleras.

Brandskyddsutbildning (BKA)

Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd.

Brandsäkerhet i bostadshus

Kursen vänder sig till privatpersoner. Varje dygn inträffar det 20 bränder i bostadshus i Sverige som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas.

Gratis utbildning på webben

Brandskyddsföreningen erbjuder gratis utbildning. Ta chansen och lär dig det du behöver för att göra din bostad säker för dig och din familj. Utbildningen är gratis och genomförs på webben. Du kommer lära dig att förebygga och hantera den typ av brandolyckor som dagligen inträffar i svenska hem.

Heta arbeten (inklusive tätskikt)

Arbetar man med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg, finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten. Ett av villkoren är att de som hanterar tillfälliga brandfarliga heta arbeten, måste ha en utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som har tagits fram.

Följande personal bör utbildas:

  • den som beställer heta arbeten
  • den brandskyddsansvarige som också avgör om det är ett tillfälligt hett arbete eller inte
  • den som utför eller bevakar det heta arbete

Utbildningen ger kursdeltagarna kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga heta arbeten.
Utbildningen inkluderar även TK-TAK, d v s tätskikt på tak och balkonger.

Planerade utbildningar för 2015:

30 september
18 oktober
16 december

Anmälan görs till Brandskyddsföreningen Skåne på länk i högerspalten eller ring Joacim Nilsson, tel. 0431-77117. Kostnaden är 2.950 kr.

Var observanta med när era certifikat går ut, då Räddningstjänsten inte kan lämna dispens längre.

Om du har tappat bort ditt certifikatskort kan du beställa ett nytt hos Brandskyddsföreningen, via länken i högerspalten.

Utrymning

En praktisk övning som vänder sig till alla medelstora och stora arbetsplatser.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Kursen vänder sig till alla sorts verksamheter. Denna utbildning ger er grunden för att komma igång med ert systematiska brandskyddsarbete och hur man redovisar brandskyddet för kommunen. Läs mer om SBA via länken i högerkolumnen.

Utbildning internkontrollanter

Kursen vänder sig till de som ska kontrollera att det systematiska brandskyddsarbetet sköts som det ska.

Första hjälpen

Kurs för alla som vill ha ökad kunskap om hur man tar hand om personer vid akut sjukdom eller olycka.

Hjärt-lungräddning (HLR)

För varje minut som går från hjärtstoppet till det att HLR påbörjas minskar chansen att överleva med cirka tio procent. Kursen vänder sig till privatpersoner, organisationer och företag.

Barnolycksfall 

Varje år behöver 200 000 barn läkarvård till följd av olyckor. Kursen ger kunskaper i hur man förhindrar och omhändertar skador i olika åldersgrupper. Kursen vänder sig till privatpersoner, verksamheter, föreningar och organisationer.

Kontakt

Kontaktperson

Relaterad information