Välkommen till Båstads kommun!
Halvklart och uppehåll

Huvudnavigering

Du är här:Startsida/Information & nyheter/Omsorg & stöd/Nyheter/Utveckling av demensvården på Skogsliden
Tyck till

Utveckling av demensvården på Skogsliden

Publicerad den 27 april 2012

stads kommun har inlett ett nytt kvalitetssäkringsarbete inom demensvård kallat BPSD. Förkortningen står för Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, ett tillstånd som 90 % av alla med en demenssjukdom drabbas av någon gång.

Initialt har arbetet påbörjats på Skogslidens demensboende. Distriktssköterska, enhetschef samt två undersköterskor från Skogsliden har utbildats vid Neuropsykiatriska kliniken Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Metoden innebär att vi i vardagen arbetar systematiskt och reflekterande med individen utifrån teambaserade möten.

– Såväl den enskilde som anhöriga är välkomna att delta. Närståendes närvaro likaväl som deras kunskap och kompetens har stor betydelse. Teamarbetet med tydliga mål och möjlighet till utvärdering ger ett gemensamt språk för personalen och ökad trygghet för patienten, säger Jenny Ekelund, enhetschef på Skogsliden.

Arbetet är personcentrerat och vetenskapligt och utgår från de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Individbaserad data samlas in och registreras i ett Nationellt Kvalitetsregister för att möjliggöra uppföljning av kvaliteten inom vård och omsorg i Båstad Kommun. Registreringen bygger på patientens självbestämmande och uppgifterna får endast användas för vårdutveckling, forskning och statistik.

Förutsättning för ett gott arbete är kunskap om och förståelse för såväl demenssjukdomar som arbetssättet. Utbildning i basal demenskunskap samt BPSD till all personal inom Vård- och omsorgsverksamheten i Båstad Kommun är ett led i att skapa jämlikhet, säkerhet och trygghet för medborgarna.

  • Båstads kommun Tel. 0431-770 00 Org. nummer: 212000-0944, Bankgiro: 650-8337 Vångavägen 2, 269 80 Båstad Hitta Båstads kommun
  • Öppettider kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad Måndag-torsdag 08.00-16.30, tisdag 08.00-18.00, fredag 08.00-15.00.