Välkommen till Båstads kommun!
Halvklart och uppehåll

Huvudnavigering

Du är här:Startsida/Information & nyheter/Om kommunen/Säkerhet och kris/Brottsförebyggande arbete
Tyck till

Brottsförebyggande arbete

Båstads brottsförebyggande råd har till syfte att initiera, stimulera och främja sådana åtgärder på lokal nivå som leder till brottsförebyggande och trygghetsskapande resultat.

Vi skall vara en instans som tar tillvara allmänhetens, polisens m.fl. synpunkter och idéer om hur vi tillsammans skapar en tryggare och säkrare kommun att vistas och bo i. En viktig uppgift är också att med allmänheten vara en mötes- och diskussionsplats för brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.

Verksamheten inriktas på att i samarbete, samverkan och samordning med såväl professionella som enskilda att:

  • Minska brottsligheten
  • Öka tryggheten
  • Minska nyrekrytering till brottsligt beteende och kriminella livsstilar
  • Öka medvetenheten om samhällets gemensamma normer
  • Stimulera allmänheten till ökat brottsförebyggande och trygghetsskapande engagemang
  • Motverka tidig alkoholdebut, minskat alkoholintag och nolltolerans till narkotika och dopingmedel.

De unga är morgondagens vuxengeneration och därför en prioriterad grupp i våra brottsförebyggande insatser. Även andra ålderskategorier och allmänheten i stort är målgrupp.

Myndigheter, näringsliv, skola, fritid, frivilliga organisationer, idrottsrörelser, eldsjälar och alla andra som vill göra en insats är viktiga samarbetspartners.

"Allas vårt ansvar", regeringens program om brottsförebyggande arbete från 1996 utgör till stora delar grunden för vårt arbete.

Kontaktperson