Välkommen till Båstads kommun!
Halvklart och uppehåll

Huvudnavigering

Du är här:Startsida/Information & nyheter/Om kommunen/Nyheter/Fyra gratistjänster till kommunens alla invånare
Tyck till

Fyra gratistjänster till kommunens alla invånare

Publicerad den 2 september 2011

Vilka tillstånd behövs för att få sälja våfflor på torget? Kan jag få ner min energikostnad i huset genom att byta värmesystem? Hur hanterar jag bluffakturor eller hantverkare som inte gör vad vi har kommit överens om? Detta är bara några exempel på vanliga frågor till Båstads kommun som besvaras av våra fyra gratistjänster; Budget- och skuldrådgivare, Företagslotsen, Energirådgivningen och Konsumentrådgivningen. De är oerhört uppskattade.

Energirådgivning

När vintrarna är stränga och energipriserna höga handlar energirådgivning inte enbart om miljön. För kommunens invånare och fastighetsägare är det en krass ekonomisk fråga.

Sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka heter kommunens energirådgivare Bo Wendt. Drygt en dag i veckan ägnar han åt att hjälpa kommunens invånare med kluriga energispörsmål. Till sin hjälp har han Henrik Andersson på kansliet som svarar i telefon mellan 8.15 och 9.30.

– Vi har delat upp det så att Henrik tar allt som handlat om bilar, medan jag är mer specialiserad på bostadsenergi och inomhusmiljö, berättar Bo Wendt som även ger energiråd till Ängelholmarna en dag i veckan samt arbetar som miljö- och tunnelcontroller i Båstads kommun.

Syftet med energirådgivningen är att minska energi- och elanvändningen i landet och i takt med att elpriserna skjuter i höjden ökar även intresset för praktiska råd och tips.

– Energirådgivningen är oerhört uppskattad och folk tar verkligen till sig av hjälpen. Det gäller såväl åretruntboende som sommargäster. Många fritidshus är dåligt isolerade och då blir det kostsamt att hålla ledningarna frostfria, speciellt om man har ett gammalt uppvärmningssystem.

Vanligaste frågan är hur man kan få ner sin energikostnad genom att förbättra sitt uppvärmningssystem från direktverkande el eller äldre el- eller oljepanna. Visst kan det handla om en större engångskostnad, men Bo försäkrar att det är en investering som lönar sig i längden – för både miljön och plånboken.

– Samtidigt brukar jag tipsa om att tätning och isolering också är ett effektivt sätt att få ner uppvärmningskostnaderna. Värsta eltjuven kan vara felkonstruerad golvvärme utan tillräcklig isolering. Då försvinner värmen nedåt, till ingen som helst nytta.

Vill du själv ta reda på mer finns en mängd broschyrer att hämta i receptionen – eller att ladda ner på www.bastad.se/energiradgivning

Konsumentrådgivning

Ungefär samtidigt som energirådgivningen drog igång, tog Båstads kommun över konsumentrådgivningen helt i egen regi, från att tidigare ha samarbetat med Ängelholm.

– Frågorna kan handla om allt mellan himmel och jord. Våra invånare är duktiga på att hitta svar på egen hand på enklare frågor om exempelvis garantivillkor, öppet köp och bytesrätt, så när jag tillfrågas har man oftast redan hamnat i en problemsituation. Det är utan tvekan en tjänst som verkligen behövs, konstaterar konsumentrådgivare Linda Wahlström.

Många av ärendena handlar om hantverkstjänster, där man upplever att resultatet inte riktigt har blivit så som man trodde att man hade kommit överens om. Andra vanliga frågor kan handla om köp av begagnade bilar eller telefonförsäljning.

– Konsumentlagarna täcker även distans och hemförsäljning och då gäller ångerrätten. Den är till för att skydda konsumenten när han eller hon blir överrumplad och inte själv aktivt har sökt upp säljaren. En god vana är att alltid skriva ner namnet på den man har pratat med, säger Linda och tillägger att ångerrätten faktiskt även gäller vid internetförsäljning.

Linda som utöver konsumentrådgivningen även arbetar på kommunkansliet som nämndssekreterare/assistent tycker att det är svårt att precisera vilka råd som är mest värdefulla, men ett av dem är definitivt när hon lyckas påtala vikten av att skriva avtal med hantverkare. Genom att ha överenskommelsen nedskriven undviks nämligen många dyrbara tolkningsproblem och missförstånd.

– En annan viktig bit är när jag lyckas hjälpa folk att vara påstridiga och vägra betala bluffakturor, trots att de hotas med betalningsanmärkningar. Men för varje gång det händer blir det svårare för bluffmakarna, säger Linda som därför passar på att upplysa om att man inte får en betalningsanmärkning så länge fakturan bestrids - inte förrän tingsrätten beslutar att du har fel, i alla fall.

Mer information hittar du på www.bastad.se/konsumentradgivning

Äldrelots

Den 1 oktober har det gått ett år sedan Inga-Britt Gudmundsson tillträdde den nyinrättade tjänsten som Äldrelots i Båstads kommun. Ett år fullt med kontakter och frågor med stor variation, precis som det var tänkt.

– Man kan undra vart människor egentligen vände sig tidigare, säger Inga-Britt som verkligen känner att hon gör nytta.

Äldrelotsen är ett ombud som personer över 65 kan vända sig till för att få stöd och information i äldrefrågor. Inga-Britt berättar att uppgifterna och frågorna kan variera enormt mycket, bland annat handlar det om att förmedla kontakter med exempelvis biståndshandläggare eller sjukgymnast i ett aktuellt område.

– Det är inte ovanligt att man behöver diskutera idéer och tankar om vad som kan vara den bästa lösningen i olika situationer - och jag tar ofta emot besök på kontoret för just sådana samtal. Var och en känner ju sin egen situation bäst och kanske redan vet svaret, men ibland behöver man "bolla" sina tankar med någon utomstående.

Inga-Britt hjälper också till med att fylla i blanketter av olika slag, till exempel ansökan om färdtjänst. Hon betonar att tystnadsplikt gäller och servicen är helt gratis.

Äldrelotsen kan man såväl besöka som ringa vilket man säkrast gör under telefontiderna:

Mån: 13:00-15:00

Ons: 13:00-15:00

Fre:  10:00-12:00.

Vid behov finns även möjligheter till hembesök.

Inga-Britt låter hälsa att hon även svarar utanför sin telefontid, i den mån hon kan, annars går det bra att lämna ett meddelande så ringer hon upp.

Mer information hittar du på www.bastad.se/aldrelots

Företagslots

Veteranen i sammanhanget är kommunens företagslots, Ingegerd Persson, som sedan drygt tre år tillbaka hjälper företagare med den praktiska biten när de vill etablera alternativt utöka en verksamhet i kommunen.

– Vinsten ligger i att få företagaren på rätt spår redan från början, att underlätta så mycket som möjligt. Det gäller att försöka undvika att företagaren blir slussad fram och tillbaka, att de på ett och samma ställe kan få svar på flera frågor samtidigt.

Ingegerd berättar vidare att frågorna hon får kan vara båda stora och små. Det kan handla om allt från en liten försäljningsvagn på hjul under tennisveckan – med kort framförhållning - till en helt ny företagsetablering som involverar en mängd olika tillstånd.

– Vid större ärenden anordnar jag ett lotsmöte med representanter från olika verksamheter utifrån deras specifika behov. Det handlar ofta om bygg, miljö, räddningstjänst och kanske alkoholhandläggare om det avser en restaurangetablering. Det blir effektivare om man kan få svar på många frågor samtidigt, säger Ingegerd som även arbetar med att handlägga bygglovsärenden i kommunen.

Om företagaren däremot behöver hjälp med själva företagsbildandet eller söker en ledig lokal, lotsar hon dem vidare till BNAB, Båstad Näringsliv AB. Å andra sidan är det inte ovanligt att hon som bygglovshandläggare själv håller i de aktuella byggloven.

– Jag hoppas och tror att många företagare tycker att det har blivit lättare att etablera sig i kommunen sedan tjänsten som företagslots inrättades, summerar Ingegerd.

Mer information hittar du på www.bastad.se/foretagslots

Kontaktperson

Båstad, Strandpromenaden, hamnen och Lyckans torg