Välkommen till Båstads kommun!
Halvklart och uppehåll 18°

Huvudnavigering

Du är här:Startsida/Information & nyheter/Arbete/Arbetsmarknadsenheten
Tyck till

Vi rustar dig för ett nytt jobb

Det här kan Arbetsmarknadsenheten hjälpa dig med

Rekryteringsmässa 2014

Fotograf: Leo Plöen

Vägen till ett jobb är inte alltid spikrak.  Ibland behöver man pröva nya vägar, kanske praktisera eller delta i ett projekt. Arbetsmarknadsenheten  arbetar för att underlätta för dig att komma in   på arbetsmarknaden. Vi hjälper dig att ta ett steg framåt, från dina egna utgångspunkter.

Hur verksamheten ser ut beror på om det är låg- eller högkonjuntur och vilka politiska beslut som tagits av regering och riksdag.

Arbetsmarknadsenheten ingår i Bildning och Arbete i Båstads kommun. Tillsammans arbetar vi för att nå de gemensamma arbetsmarknadsmålen.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att samordna kommunens insatser för arbetslösa,underlätta för våra kommuninvånare att utvecklas,utifrån den egna förmågan genom att erbjuda praktikplatser och bidragsanställningar samt vara en länk till den reguljära arbetsmarknaden.

Individuellt stöd

Arbetsmarknadsenheten arbetar med individuellt stöd för ungdomar och vuxna i alla åldrar. Det gör vi i samarbete med arbetsförmedlingen. Vi samarbetar också mycket med bibliotek, gymnasium, vuxenutbildning,studieförbundet Vuxenskolan med flera. Här finns även kommunens studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledning

Hur vill du att din framtid ska se ut, vilka möjligheter finns det och vad bör du tänka på inför framtida yrkesval? Det personliga vägledningssamtalet utgår från dig - dina önskemål, förutsättningar och valmöjligheter.

Du kan få information om studier vid kommunala vuxenutbildningen, högskolor/universitet, kvalificerade yrkesutbildningar, yrkeshögskolor samt få information om studiestöd hos CSN m.m. Kontakta studie- och yrkesvägledare Annalena Wijk.

Praktik, arbetsträning, coachning

Café Biblos i Kunskapscentrum

Café Biblos i Kunskapscentrum.

Fotograf: Hans Kjellman

Kommunens arbetscenter, Jv9 i Grevie

Vi arbetar med legoarbeten och trädgårdsdtjänst med mera för pensionärer som har hemtjänst. Kontakt: Benny Niklasson.  

Arbetsträning, arbetspraktik, lönebidrag

Vi driver Café Biblos i Kunskapscentrum och cafeterian på kommunkontoret tillsammans med arbetsträningsplatser. Kontakt: Ritva Veeborn.

Café Biblos - en träffpunkt i biblioteket i Båstad.

Café Biblos, en träffpunkt i biblioteket i Båstad.

Fotograf: Hans Kjellman

Meritverkstad för ungdomar - coachning

Här får arbetslösa ungdomar upp till 25 år hjälp att hitta praktikplatser,  träna på att söka jobb och presentera sig själva. För att komma med i projekt måste man vara inskriven i jobbgarantin för ungdomar via arbetsförmedlingen.

Social Resursbank - seniorstöd ur ett folkhälsoperspektiv

Via Resursbanken,som är en sk väntjänst kan seniorer, 65+ få stöd och hjälp med olika insatser i sin vardag. Vi kompletterar det sociala arbetet inom Vård och Omsorg.Syftet är att utöka sociala nätverk och bryta social isolering. Resursbanken kan t ex bidra med sällskap till en aktivitet, kanske följa med på studiebesök eller bara ha en pratstund över en fika.Tillsammans med Vuxenskolan arrangerar vi studiecirklar som datakurser,stickcafé och frukostträffar. Under hösten hoppas vi kunna arrangera matlagningskurser för seniorer. Jourtelefon:073-3307379  

Integration och samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Arbetsmarknadsenheten erbjuder aktiviteter för nyanlända och invandrare i Båstads kommun. Vi har bland annat en WorkShop där man kan få stöd och hjälp med att skriva ansökningar till jobb,personliga brev och CV.Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan arrangeras kulturluncher, stickcafé,dans och datakurser.Exempel på andra aktiviteter kan vara matfestival, teaterföreställningar, språkcafé med mera.Kontakt: Sune Thorell. Kontakt Vuxenskolan: Mimi Sterner

 

Välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Kontaktperson

Relaterade länkar

Kom i håg att anmäla dig på Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen

Om du är arbetslös ska du alltid anmäla dig på arbetsförmedlingen från första arbetslösa dagen. Det är viktigt så du inte går miste om någon ersättning.

  • Båstads kommun Tel. 0431-770 00 Org. nummer: 212000-0944, Bankgiro: 650-8337 Vångavägen 2, 269 80 Båstad Hitta Båstads kommun
  • Öppettider kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad Måndag-torsdag 08.00-16.30, tisdag 08.00-18.00, fredag 08.00-15.00.