Välkommen till Båstads kommun!
Molnigt, men troligen uppehåll

Huvudnavigering

Du är här:Startsida/Information & nyheter/Samhällsplanering & bygglov
Tyck till

Samhällsplanering & bygglov

Här hittar du information om bygglov, planarbete, karthantering samt bostadsanpassningsbidrag.

Du är välkommen att besöka oss på samhällsbyggnad på tisdagar mellan kl 15.00 och 18.00 då vi har "öppet hus". Våra öppettider är mån, ons-tor kl.8.00-16.30, tis kl.8.00-18.00 samt fre kl.8.00-15.00.

Aktuellt just nu:

 • Kungörelse - bygglov för utbyggnad av befintligt friluftsbad

  Publicerad den 20 november 2014

  Torekovs turist- och badförening har ansökt om bygglov för utbyggnad av friluftsbad och utövat markområde. Området omfattas av detaljplan som anger allmän platsmark.

 • Remiss - Förslag till beslut avs utvidgade strandskyddsområden

  Publicerad den 17 november 2014

  I samband med Riksdagens beslut om nya strandskyddsregler från och med den 1 juli 2009 beslutade också regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att se över det utvidgade strandskyddet, dvs strandskyddsområden mellan 100 och 300 meter i Båstads kommun.

 • Strandskydd

  Dagshög Stenbrottet
  Publicerad den 12 november 2014

  Bor du på strandskyddat område? Eller undrar du bara över hur reglerna egentligen ser ut? Nu kan du följa vår interaktiva webbutbildning här.

 • Granskning - Hemmeslöv 10:10 (Heden)

  Publicerad den 30 oktober 2014

  Planområdet utförs till största del av fastigheterna Hemmeslöv 10:9, som privatägd, och del av Hemmeslöv 10:10, som ägs av Båstads kommun.

 • Granskning - Vistorp 7:19 (Industriområde Förslöv)

  Publicerad den 30 oktober 2014

  Området omfattar ca 27 hektar och utgörs idag främst av industri och naturmark. Syftet med planen är att gillgodose Lindab och NP Nilsson Trävaru AB:s behov av utbyggnadsmöjligheter.

 • Kungörelse - bygglov för uppsättning av 42 meter högt torn och två teknikbodar

  Publicerad den 24 oktober 2014

  Svenska UMTS Nät AB har ansökt om bygglov för uppsättning av 42 meter högt torn och två teknikbodar . Området omfattas av detaljplan som anger campingändamål/skog.

 • ”Attefallshus” och andra nyheter utan bygglov

  Båstads kommuns logotype
  Publicerad den 11 juni 2014

  Den 2 juli ändras plan- och bygglagen. Från att tidigare fått bygga Friggebod på 15 kvadratmeter blir det även tillåtet att bygga ett ”Attefallshus” på 25 men då krävs å andra sidan ett startbesked från kommunen.

 • Kungörelse - bygglov för teknikbyggnader för järnvägsändamål

  Publicerad den 13 maj 2014

  Trafikverket har ansökt om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnader för järnvägsändamål på fastigheterna Vistorp 8:10, Vistorp 9:2, Viarp 4:27 och Eskilstorp 6:37, Båstads kommun.

Kontakt