Välkommen till Båstads kommun!
Mest klart och uppehåll 19°

Huvudnavigering

Du är här:Startsida/Information & nyheter/Samhällsplanering & bygglov
Tyck till

Samhällsplanering & bygglov

Här hittar du information om bygglov, planarbete, karthantering samt bostadsanpassningsbidrag.

Du är välkommen att besöka oss på samhällsbyggnad på tisdagar mellan kl 15.00 och 18.00 då vi har "öppet hus". Våra öppettider är mån, ons-tor kl.8.00-16.30, tis kl.8.00-18.00 samt fre kl.8.00-15.00.

Aktuellt just nu:

 • Granskning - Upphävande av del av Båstad 109:365 mfl

  Publicerad den 16 april 2014

  De två områden inom vilken gällande detaljplan avses upphävas ligger på Hallandsåsens sluttning i den södra delen av Båstads tätort.

 • Samråd Västra Karup 10:3

  Publicerad den 16 april 2014

  Planområdet är beläget mellan Båstad och Västra Karup, sydväst om Båstad GK och omfattar ca 33 ha mark. Syftet är att utöka med ytterligare tre hål i anslutning till befintlig golfbana.

 • Samråd Hemmeslöv 10:10 (Heden)

  Publicerad den 16 april 2014

  Planområdet är beläget i norra delen av Hemmeslöv och gränsar i norr till Laholms kommun och ett område som i översiktsplan för Laholm anges som utredningsområde. Planområdet gränsar i söder och väster mot befintlig Området omfattar drygt 24 hektar.

 • Samråd Turisten 19

  Publicerad den 15 april 2014

  Planområdet ligger i anslutning till Båstads hamn. Planens främsta syfte är att reglera så att redan gjorda avsteg från gällande detaljplan erhåller planstöd, men också prövning av förtätning och styckning av fastigheten i två separata delar.

Kontakt

 • Samhällsbyggnad Tel 0431-770 00 vxl Postadress: Box 1120, 269 22 Båstad Besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 Båstad Hitta till Samhällsbyggnad