Välkommen till Båstads kommun!
Halvklart och uppehåll

Huvudnavigering

Du är här:Startsida/Information & nyheter/Plan & bygglov
Tyck till

Plan & bygglov

Här hittar du information om bygglov, planarbete, karthantering samt bostadsanpassningsbidrag. Våra besökstider är tisdagar mellan 15-18 då vi har öppet hus.

Så här når du bygglovsavdelningen

Har du frågor om bygglov kan du antingen ringa, mejla eller besöka oss på Kommunhuset eller dygnet runt på bastad.se.

Ring:

Ring växeln 0431-770 00 så kopplas du vidare till aktuell handläggare eller assistent.

Våra bygglovshandläggare - som hjälper dig med bygglovsfrågor såsom vad man få bygga, om det behövs bygglov alternativ bygganmälan, om Attefallshus osv - har telefontid och nås:

 • Måndagar kl 10-12
 • Tisdagar kl 10-12
 • Torsdagar kl 10-12
 • Fredagar kl 10-12

Övriga tider får du hjälp av bygglovsavdelningens assistenter som bland annat kan hjälpa till med ritningar, svara på frågor om status på ditt ärende eller visa var du hittar mer information på vår webbplats.

Mejla:

Mejla samhallsbyggnad@bastad.se

Besök oss:

Vi har öppet hus på Kommunhuset, Vångavägen 2, helgfria tisdagar kl. 15.00 – 18.00

Webbplatsen:

På www.bastad.se hittar du aktuell information om plan och bygglov. Här hittar du även vår kommunkarta som kan vara till god nytta.

 

Aktuellt just nu:

 • Samråd - Detaljplan för Förslöv 2:4 mfl, etapp I

  Publicerad den 17 november 2016

  Planområdet omfattar en del av Förslöv 2:4 mfl samt fastigheterna i anslutning till Färgerivägen/Langetoftsvägen och är ca 13,5 hektar stort. Syftet är att utöka beståndet av kommunala tomter samt att möjliggöra för ett nytt äldreboende.

 • Remiss - Förslag till beslut avs utvidgade strandskyddsområden

  Publicerad den 17 november 2014

  I samband med Riksdagens beslut om nya strandskyddsregler från och med den 1 juli 2009 beslutade också regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att se över det utvidgade strandskyddet, dvs strandskyddsområden mellan 100 och 300 meter i Båstads kommun.

 • Strandskydd

  Dagshög Stenbrottet
  Publicerad den 12 november 2014

  Bor du på strandskyddat område? Eller undrar du bara över hur reglerna egentligen ser ut? Nu kan du följa vår interaktiva webbutbildning här.

 • ”Attefallshus” och andra nyheter utan bygglov

  Båstads kommuns logotype
  Publicerad den 4 oktober 2016

  Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen. Från att tidigare fått bygga Friggebod på 15 kvadratmeter blev det även tillåtet att bygga ett ”Attefallshus” på 25 men då krävs å andra sidan ett startbesked från kommunen.

 • Kungörelse: Bygglov för nybyggnad av carport, parkeringsplatser samt stödmur på fastigheten Malen 1:166

  Markanvändningskarta
  Publicerad den 6 oktober 2016

  Båstadhem AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av carport, p-platser samt stödmur på rubricerad fastighet. Byggnationen innebär avvikelse från detaljplan i följande avseende: -Stödmur är placerad på mark som inte får bebyggas, s.k. punktprickad mark.

Kontaktperson