Välkommen till Båstads kommun!
Växlande molnighet och någon regnskur 11°

Huvudnavigering

Du är här:Startsida/Information & nyheter/Plan & bygglov
Tyck till

Plan & bygglov

Här hittar du information om bygglov, planarbete, karthantering samt bostadsanpassningsbidrag. Våra besökstider är tisdagar mellan 15-18 då vi har öppet hus. 

OBS! Tisdagen 3/5 har tyvärr bygglov inte möjlighet att ta emot några besök på öppet hus eftersom bygglovhandläggarna är på utbildning.

Så här når du bygglovsavdelningen

Har du frågor om bygglov kan du antingen ringa, mejla eller besöka oss på Kommunhuset eller dygnet runt på bastad.se.

Ring:

Ring växeln 0431-770 00 så kopplas du vidare till aktuell handläggare eller assistent.

Våra bygglovshandläggare - som hjälper dig med bygglovsfrågor såsom vad man få bygga, om det behövs bygglov alternativ bygganmälan, om Attefallshus osv - har telefontid och nås:

 • Måndagar kl 10-12
 • Tisdagar kl 10-12 och 15-18
 • Torsdagar kl 10-12
 • Fredagar kl 10-12

Övriga tider får du hjälp av bygglovsavdelningens assistenter som bland annat kan hjälpa till med ritningar, svara på frågor om status på ditt ärende eller visa var du hittar mer information på vår webbplats.

Mejla:

Mejla samhallsbyggnad@bastad.se

Besök oss:

Vi har öppet hus på Kommunhuset, Vångavägen 2, helgfria tisdagar kl. 15.00 – 18.00

Webbplatsen:

På www.bastad.se hittar du aktuell information om plan och bygglov. Här hittar du även vår kommunkarta som kan vara till god nytta.

 

Aktuellt just nu:

 • Granskning - Detaljplan för Hemmeslöv 44:1 i Båstad

  Publicerad den 7 april 2016

  Planområdet omfattar cirka 14,3 ha, (143 000 m2) och är lokaliserat mitt i Hemmeslöv (cirka 2,5 km öst om Båstad centrum). Området gränsar i väster mot havet och i norr, ös-ter samt söder mot befintlig bebyggelse.

 • Samråd - Detaljplan för Sunnan 10 mfl i Torekov

  Publicerad den 23 mars 2016

  Planområdet ligger i Torekov och omfattar ca 20 000 m2 mark

 • Program för ny fördjupad översiktsplan Norrviken-Båstad

  Vy över havet från Englandsdal
  Publicerad den 24 november 2015

  Arbetet med den fördjupade översiktsplanen inleddes med ett programskede och programmet är antaget som underlag för det fortsatta arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för det aktuella området

 • Kungörelse - Nybyggnad mobilstation

  Publicerad den 27 oktober 2015

  Bygglov för nybyggnad av mobilstation med tillhörande teknikbodar på fastigheten Varan 9:52, Båstads kommun.

 • Remiss - Förslag till beslut avs utvidgade strandskyddsområden

  Publicerad den 17 november 2014

  I samband med Riksdagens beslut om nya strandskyddsregler från och med den 1 juli 2009 beslutade också regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att se över det utvidgade strandskyddet, dvs strandskyddsområden mellan 100 och 300 meter i Båstads kommun.

 • Strandskydd

  Dagshög Stenbrottet
  Publicerad den 12 november 2014

  Bor du på strandskyddat område? Eller undrar du bara över hur reglerna egentligen ser ut? Nu kan du följa vår interaktiva webbutbildning här.

 • ”Attefallshus” och andra nyheter utan bygglov

  Båstads kommuns logotype
  Publicerad den 11 juni 2014

  Den 2 juli ändras plan- och bygglagen. Från att tidigare fått bygga Friggebod på 15 kvadratmeter blir det även tillåtet att bygga ett ”Attefallshus” på 25 men då krävs å andra sidan ett startbesked från kommunen.

 • Kungörelse: Bygglov för nybyggnad av miljöhus

  Publicerad den 6 februari 2016

  Båstadhem AB har ansökt om bygglov för att bygga ett nytt miljöhus. Detta ska underlätta sophanteringen för alla hyresgäster. Miljöhuset kommer att placeras mellan fastigheterna på Hagagatan 20 och 22 i Båstad.

 • Kungörelse - Bygglov för uppförande av flaggstänger samt skylt i Torekov

  Publicerad den 9 mars 2016

  Sol och Hav i Torekov AB har ansökt om bygglov för en informationsskylt samt uppförande av flaggstänger för det nya bostadsområdet vid Eneborgsvägen-Själaviksvägen i Torekov.

Kontaktperson