Välkommen till Båstads kommun!
Växlande molnighet och någon regnskur

Huvudnavigering

Du är här:Startsida/Information & nyheter/Plan & bygglov
Tyck till

Plan & bygglov

Här hittar du information om bygglov, planarbete, karthantering samt bostadsanpassningsbidrag. Våra besökstider är tisdagar mellan 15-18 då vi har öppet hus. 

Aktuellt just nu:

 • Inriktningsdokument för Båstads tätort

  Publicerad den 11 december 2015

  Är du nyfiken på hur Båstad kommer se ut och fungera i framtiden? Då är Båstads kommuns inriktningsdokument något att läsa för dig. Här presenterar Båstads kommun sin vision om hur tätorten ska utvecklas.

 • Program för ny fördjupad översiktsplan Norrviken-Båstad

  Vy över havet från Englandsdal
  Publicerad den 24 november 2015

  Arbetet med den fördjupade översiktsplanen inleddes med ett programskede och programmet är antaget som underlag för det fortsatta arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för det aktuella området

 • Förenklad delgivning

  Publicerad den 1 december 2014

  Samhällsbyggnad använder sig av förenklad delgivning vid beslut som kan överklagas.

 • Remiss - Förslag till beslut avs utvidgade strandskyddsområden

  Publicerad den 17 november 2014

  I samband med Riksdagens beslut om nya strandskyddsregler från och med den 1 juli 2009 beslutade också regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att se över det utvidgade strandskyddet, dvs strandskyddsområden mellan 100 och 300 meter i Båstads kommun.

 • Strandskydd

  Dagshög Stenbrottet
  Publicerad den 12 november 2014

  Bor du på strandskyddat område? Eller undrar du bara över hur reglerna egentligen ser ut? Nu kan du följa vår interaktiva webbutbildning här.

 • ”Attefallshus” och andra nyheter utan bygglov

  Båstads kommuns logotype
  Publicerad den 11 juni 2014

  Den 2 juli ändras plan- och bygglagen. Från att tidigare fått bygga Friggebod på 15 kvadratmeter blir det även tillåtet att bygga ett ”Attefallshus” på 25 men då krävs å andra sidan ett startbesked från kommunen.

 • Kungörelse: Nybyggnad av nätstation

  Publicerad den 6 februari 2016

  Bjäre Kraft har ansökt om bygglov för nybyggnad av nätstation efter rivning av befintlig på del av fastigheten Båstad 109:2 bredvid Vångavägen 29.

 • Granskning - Tegelugnslyckan 11 och 17

  Publicerad den 28 januari 2016

  Planområdet ligger längs med Köpmansgatan i de centrala delarna av Båstad och är ca 3900 m2 stort. Syftet är att möjliggöra för permanentbostäder samt en del handel inom fastigheterna.

 • Kungörelse: Bygglov för nybyggnad av miljöhus

  Publicerad den 6 februari 2016

  Båstadhem AB har ansökt om bygglov för att bygga ett nytt miljöhus. Detta ska underlätta sophanteringen för alla hyresgäster. Miljöhuset kommer att placeras mellan fastigheterna på Hagagatan 20 och 22 i Båstad.

Kontaktperson

Du kan lämna din synpunkt här på webbplatsen via formuläret nedan, skicka e-post till synpunkt@bastad.se eller via de upptryckta synpunktsvykort som finns på olika ställen i kommunen, ex. servicehus och bibliotek.

Inskickade synpunkter till Båstads kommun kommer att besvaras inom tio arbetsdagar om du inte angett att du ej vill ha svar. Om du inte lämnar någon kontaktuppgift så kan vi dessvärre inte heller ge dig besked på hur det går för din inlämnade synpunkt. Synpunkter som kommer till kommunen är allmänna handlingar. Det innebär att den information som skickas in blir offentlig, och att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet. Särskilda regler gäller om innehållet faller under sekretesslagsstiftningen.

Klicka här för att komma till synpunktsformuläret.