Välkommen till Båstads kommun!
Halvklart och uppehåll 20°

Huvudnavigering

Du är här:Startsida/Information & nyheter/Samhällsplanering & bygglov
Tyck till

Samhällsplanering & bygglov

Här hittar du information om bygglov, planarbete, karthantering samt bostadsanpassningsbidrag.
Våra besökstider är tisdagar mellan 15-18 då vi har öppet hus. Våra öppettider är mån, ons-tors 8-16.30, tis 8-18 samt fre 8-15. 

Sommartider på bygglov                 

Sommaren och semestertiden har börjat och även våra handläggare och administratörer skall ha sin välbehövliga semester. Vi finns givetvis tillgängliga hela sommaren men inför, fr o m den 2 juli tom 31 augusti,  telefontider till våra bygglovshandläggare. Övrig tid med undantag onsdagar 8-12, når du någon av våra administratörer.

Telefontider för kontakt med bygglovshandläggare 2 juli - 31 augusti 2015

Mån, tis, tors och fre 10-12 samt 13-15                            
Onsdag 13-1 5                                                                         

Besökstid "Öppet hus"                                      sol
Tisdagar 15-18  
Under besökstiden på tisdagar kan det vara svårt att nå våra administratörer eftersom vi under dessa timmar främst prioriterar våra besökare här i kommunhuset.

Varmt välkomna till samhällsbyggnad i sommar!

Aktuellt just nu:

 • Samråd - Detaljplan för Hemmeslöv 5:14

  Publicerad den 2 juli 2015

  Planområdet utgörs av del av fastigheten Hemmeslöv 5:14 (tidigare 5:2) och är beläget i Hemmeslöv, ca 4 km från Båstads centrala delar och i direkt anslutning till Båstads nya station.

 • Förnyad utställning - Hallen 16 i Båstad

  Publicerad den 16 juni 2015

  Detaljplanens syfte är att möjligöra bostadsbebyggelse i form av 2-våningshus i suterräng, inkl eventuellt s k "penthouse" samt att säkerställa bevarande av hus och trädgård inom Hallen 22 samt bevarande av hus inom Hallen 17.

 • Kungörelse - bygglov för uppförande av en lagerbyggnad

  Publicerad den 8 juni 2015

  Båstad Ängelsbäck 5:82 Fastighets KB (Lindab) har ansökt om bygglov för uppförande av en lagerbyggnad på fastigheten Ängelbäck 5:82 i Grevie. Övriga bygglovhandlingar finns att tillgå på samhällsbyggnad, Båstads kommun.

 • Förnyad utställning - Hemmeslöv 10:10

  Publicerad den 4 juni 2015

  Ett planförslag som även omfattat Hemmeslöv 10:9 har varit föremål för både samråd och granskning under 2014. Fastighetsägaren har valt att avbryta planarbetet. Detta föranleder att ett nytt planförslag ställs ut på s k förnyad utställning/granskning.

 • Förenklad delgivning

  Publicerad den 1 december 2014

  Samhällsbyggnad använder sig av förenklad delgivning vid beslut som kan överklagas.

 • Remiss - Förslag till beslut avs utvidgade strandskyddsområden

  Publicerad den 17 november 2014

  I samband med Riksdagens beslut om nya strandskyddsregler från och med den 1 juli 2009 beslutade också regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att se över det utvidgade strandskyddet, dvs strandskyddsområden mellan 100 och 300 meter i Båstads kommun.

 • Strandskydd

  Dagshög Stenbrottet
  Publicerad den 12 november 2014

  Bor du på strandskyddat område? Eller undrar du bara över hur reglerna egentligen ser ut? Nu kan du följa vår interaktiva webbutbildning här.

 • ”Attefallshus” och andra nyheter utan bygglov

  Båstads kommuns logotype
  Publicerad den 11 juni 2014

  Den 2 juli ändras plan- och bygglagen. Från att tidigare fått bygga Friggebod på 15 kvadratmeter blir det även tillåtet att bygga ett ”Attefallshus” på 25 men då krävs å andra sidan ett startbesked från kommunen.

Du kan lämna din synpunkt här på webbplatsen via formuläret nedan, skicka e-post till synpunkt@bastad.se eller via de upptryckta synpunktsvykort som finns på olika ställen i kommunen, ex. servicehus och bibliotek.

Inskickade synpunkter till Båstads kommun kommer att besvaras inom tio arbetsdagar om du inte angett att du ej vill ha svar. Om du inte lämnar någon kontaktuppgift så kan vi dessvärre inte heller ge dig besked på hur det går för din inlämnade synpunkt. Synpunkter som kommer till kommunen är allmänna handlingar. Det innebär att den information som skickas in blir offentlig, och att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet. Särskilda regler gäller om innehållet faller under sekretesslagsstiftningen.

Klicka här för att komma till synpunktsformuläret.