Välkommen till Båstads kommun!
Växlande molnighet och någon lättare regnskur

Huvudnavigering

Du är här:Startsida/Information & nyheter/Barn & skola/Grundskola 6-16 år/Kvalitet i grundskolan
Tyck till

Kvalitet i förskola och skola

I Båstads kommun arbetar vi hela tiden med att utveckla och förbättra kvaliteten i vår verksamhet.

Vi genomför också olika enkätundersökningar som vänder sig till elever, och föräldrar i förskola och grundskola. Där kan de olika grupperna genom sina synpunkter bidra till utveckling och förbättring av verksamheterna. 

Mål — vad ska vi göra?

Förskolan och skolan styrs av mål. Nationella mål i läroplaner och kursplaner. Dessutom finns det en i kommunen antagen skolplan som visar på vad politiken tycker är särskilt viktigt.

Vad gjorde vi?

Vi följer upp vilka åtgärder som har genomförts, om man har gjort det som planerats och om resultatet blev som vi hade tänkt oss .

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering är en viktig del i kvalitetsarbetet. Vi analyserar resultaten för att se vad som fungerat bra och framför allt vad som inte blev som man tänkt sig.

Vad händer sedan?

Utveckling innebär förändring. När verksamheterna analyserat sina resultat så leder till att man finner nya sätt att arbeta, nya förhållningssätt och nya inriktningar för att nå ett ännu bättre resultat. 

Undersökningar

Båstads kommun har sedan 1996 genomfört enkätundersökningar för att få veta vad elever och föräldrar tycker om våra verksamheter:

  • bland elever i grundskolan
  • föräldrar till elever i förskoleklassen och grundskolan
  • föräldrar till barn i förskolan

Lär mer om våra undersökningar här.

SiRiS - Kvalitet och resultat i skolan

I kolumnen till höger finns en länk till Skolverkets hemsida där det bland annat finns statistik över elevernas slutbetyg i åk 9 och gymnasieskolan.

Man kan välja (till vänster på Skolverkets sida) om man vill se hela kommunen eller väjla en speciell skola som man är intresserad av.

Relaterade länkar

Båstad, Strandpromenaden, hamnen och Lyckans torg