Click to listen highlighted text!

Ledningsgruppen pressbilder

Senast ändrad: 27 okt, 2020

Kommunens ledningsgrupp består av kommundirektören, verksamhetsområdeschefer, HR-chef, kanslichef och ekonomichef.

Gruppens sammansättning:

 • Ordförande Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör
 • Sekreterare: Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg
 • Christin Johansson, Vård- och omsorgschef
 • Ewa Nilsson, tf  Bildningschef
 • Inga-Britt Henriksson, Skolchef
 • Jan Bernhardsson, Teknik- och servicechef
 • Cecilia Franzén Rooth, tf Kommunikationschef
 • Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef
 • Olof Nilsson, Kanslichef
 • Philipp Seuffer, HR-chef
 • Elisabeth Edner, Ekonomichef
Pressbilder
Click to listen highlighted text!