Click to listen highlighted text!

Ledningsgruppen pressbilder

Senast ändrad: 11 sep, 2019

Kommunens ledningsgrupp leds av kommundirektören. I ledningsgruppen ingår:

Ordförande Erik Lindberg, kommundirektör

Sekreterare: Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg

Ingrid Pettersson, tf Vård- och Omsorgschef

Henrik Andersson, Bildningschef

Inga-Britt Henriksson, Skolchef

Jan Bernhardsson, Teknik- och servicechef

Jessica Krantz, Kommunikationschef

Roger Larsson, Samhällsbyggnadschef

Olof Nilsson, Kanslichef

Philippe Seuffer, HR-chef

Elisabeth Edner, ekonomichef

Pressbilder
Click to listen highlighted text!