Click to listen highlighted text!

Kommunstyrelsen pressbilder

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Kommunstyrelsen arbetar med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens framtid. Den leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och lika många ersättare och har ansvar för de tre kommunala råden: handikapprådet, pensionärsrådet och välbefinnanderådet samt utser ordförande och vice ordförande till dessa. Kommunstyrelsens möten är offentliga och öppna för allmänheten, dock ej då man behandlar ärenden som innefattar myndighetsutövning mot enskild eller sekretess.

  • Ordförande i kommunstyrelsen och tillika kommunalråd: Bo Wendt (BP).
  • Förste vice ordförande i kommunstyrelsen: Inge Henriksson (BP).
  • Andre vice ordförande: Ingela Stefansson (S).

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau)
KSau bereder ärenden till KS och fattar beslut i ärenden som är delegerade från KS.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
bastads.kommun@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!