Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktige pressbilder

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ med 41 ledamöter. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktige har ett presidium som består av ordförande och två vice ordföranden.

Click to listen highlighted text!