Click to listen highlighted text!

Underrättelse om samråd – Detaljplan för Eskilstorp 5:6 i Eskilstorps by

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Nu finns detaljplanen för Eskilstorp 5:6 i Eskilstorps by ute för granskning.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning på området som uppförts väster om det aktuella planområdet. Planområdet är 12 hektar stort och berörs av strandskydd närmast Stensån.

Detaljplanen finns utställd på kommunhuset i Båstad samt biblioteket i Östra Karup under tiden 11 januari till och med 22 februari. Samtliga handlingar finns också tillgängliga på kommunens webbplats. Eventuella synpunkter ska inkomma senast 22 februari.

Mer information om detaljplanen hittar du här

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
info@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2 269 80 Båstad

Öppettider
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Click to listen highlighted text!