Click to listen highlighted text!

Underrättelse om granskning – Detaljplan för Boarp 2:26 mfl, Norrviken

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Nu finns detaljplanen för del av Boarp 2:26 m fl i Norrviken ute för granskning. 

Detaljplan syftar till att möjliggöra 66 garageplatser med carport och förråd samt serviceutrymmen för miljöhantering, mellan garagebyggnaderna, i anslutning till de nio flerbostadshus som just nu håller på att byggas.
Planområdet är beläget inom den så kallade nedre platån som avgränsas av Kattviksvägen och havet i norr och en norrvänd bokskogsbevuxen brant i söder. I väster avgränsas planområdet av lövskog och i öster av Kattviksvägen.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
bastads.kommun@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!