Click to listen highlighted text!

Underrättelse om granskning – Detaljplan för Boarp 2:26 mfl, Norrviken

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Nu finns detaljplanen för del av Boarp 2:26 m fl i Norrviken ute för granskning. 

Detaljplan syftar till att möjliggöra 66 garageplatser med carport och förråd samt serviceutrymmen för miljöhantering, mellan garagebyggnaderna, i anslutning till de nio flerbostadshus som just nu håller på att byggas.
Planområdet är beläget inom den så kallade nedre platån som avgränsas av Kattviksvägen och havet i norr och en norrvänd bokskogsbevuxen brant i söder. I väster avgränsas planområdet av lövskog och i öster av Kattviksvägen.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!