Click to listen highlighted text!

Underrättelse om granskning – Båstad 109:2

Senast ändrad: 6 Sep, 2017

Nu finns detaljplanen för del av Båstad 109:2, Parkering Trollbäckenområdet i Båstad ute för granskning.

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra för planerad bostadsbyggnation inom Trollbäckenområdet genom att justera en del av gällande detaljplan som är planlagd som allmän platsmark – ”P-plats” till kvartersmark för parkering.

Samtliga handlingar finns på kommunhuset i Båstad men du hittar dem även här, detaljplaner under arbete.

Detaljplanen finns ute för granskning under perioden 2017-09-06 till 2017-10-04.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!