Click to listen highlighted text!

”Sysselsättning och social rättvisa” Välkommen till föreläsning om banbrytande forskning

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Vem syns i bilden av Sverige och vem ges chansen att vara med i arbetslivet? Det är några av frågorna som tas upp i Jessica Arvidssons föreläsning den 30 november kl. 17.00.

“Sysselsättning och social rättvisa” är titeln på den doktorsavhandling som vår kollega Jessica Arvidsson, enhetschef på Vård och omsorg, lade fram och försvarade förra året. Avhandlingen är resultatet av flera års forskning om arbete och sysselsättning bland unga med intellektuell funktionsnedsättning och har gett avtryck ända upp i riksdags- och regeringsarbetet. Torsdagen den 30 november kl. 17.00  är du välkommen på hennes föreläsning.

– Kunskaperna om arbetsliv och sysselsättning efter skoltiden för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är näst intill obefintliga. I avhandlingen ”Sysselsättning och social rättvisa” presenterar jag unika resultat från den första nationella registerstudien om efter(sär)gymnasial sysselsättning, som på flera sätt går emot vad man tidigare trott och resultaten har gett avtryck ända upp i riksdags- och regeringsarbetet, berättar Jessica Arvidsson som numera även kan titulera sig doktor i Hälsa och livsstil.

Föreläsningen utgår från forskning om arbete och sysselsättning bland 12 269 unga vuxna som har gått i gymnasiesärskolan och berör bland annat frågor om vilka förväntningar vi ger unga människor på vägen ut i vuxenlivet och vilka reella möjligheter vi ger människor att själva påverka riktningen på sina liv. Hur värderar vi människors insatser i arbetslivet? Hur kan vi öka den sociala rättvisan avseende unga människors möjlighet att vara och göra det som de själva har anledning att värdesätta?

Eftersom föreläsningen berör frågor som handlar om mötet mellan arbetslivsfrågor, funktionshindersfrågor, utbildningsfrågor och övergripande demokratiska frågor är den aktuell som intressant för såväl den samhällsintresserade kommuninvånaren som chefer, medarbetare och politiker inom olika förvaltningar och nämnder.

– Eftersom föreläsningen utgår från hur relationen till arbetslivet ser ut för unga med intellektuell funktionsnedsättning väcker den frågor och tankar som går att applicera även på andra grupper i samhället. Därför hoppas jag på stor anslutning från såväl invånare som kollegor och politiker, avslutar Jessica Arvidsson.

 

Välkommen till föreläsningen ”Sysselsättning och social rättvisa”

Torsdagen den 30 november kl 17.00

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!