Click to listen highlighted text!

Samråd – Detaljplan för Tunet 1 i Båstad

Senast ändrad: 10 Sep, 2018

Nu finns detaljplanen för Tunet 1 i Båstad ute för samråd. Planområdet ligger inom Båstads tätort och är cirka 5000 m2 stort. Tiden för samråd är mellan 2017-10-02 och 2017-11-13.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med bostäder inom fastigheten Tunet 1 samt att pröva en ändrad användning av marken söder om Tunet 1, från allmän platsmark till kvartersmark för bostadsandamål.

Detaljplanen finns ute för samråd under 2017-10-02 till och med 2017-11-13. Detaljplanen finns utställd på kommunhuset i Båstad samt på biblioteket i Båstad.

Mer information om detaljplanen hittar du här

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
bastads.kommun@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!