Planerat VA-arbete Förslöv

Senast ändrad: 7 jun, 2019

Under perioden 20190617 – 20190705 kommer NSVA att undersöka hur VA-ledningarna är kopplade på Alvägen 3, 4, 5 och 6, Björkvägen 3, 4, 5 och 6, Ekvägen 11, Vinbergs väg 5, Vistorpsvägen 2, 4, 6, 8, 10 och 14 samt Åselidsvägen 4 och 6 i Förslöv. Arbetet kommer att pågå vardagar (ej Midsommarafton) kl 07:00-15:00.

Eftersom VA-ledningarna i gatan är separerade i en dag- och en spillvattenledning måste även fastigheternas ledningar vara det. För att säkerställa att allt är rätt kopplat kommer NSVA att med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera var dagvattnet från fastigheterna tar vägen. Detta är helt ofarligt, men kan innebära att det kommer rök från stuprör och avloppsbrunnar, även inomhus. För att undvika avloppsdoft rekommenderar vi att vattenlåsen i fastigheterna är fyllda.

Fastighetsägaren behöver inte vara hemma när undersökningen görs. NSVA behöver bara komma åt stuprören, inte komma in i hus.

OBS! Fastighetsägaren ansvarar för att rensbrunnar och brunnar med vattenlås på fastigheten är framgrävda och tillgängliga vid tidpunkten för undersökningen. Lock ska vara möjliga att öppna, så prova i god tid innan.

Undersökningen ligger till grund för de eventuella omkopplingskrav NSVA kan ställa mot fastigheter som inte har separerat sitt dagvatten inne på fastigheten.

Berörda fastighetsägare kommer inom kort att aviseras via vykort.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-06-17 07:00
Beräknas klart: 2019-07-05 15:00

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter