Nominera till Båstads kommuns integrationspris

Senast ändrad: 10 sep, 2018

I Båstads kommun finns ett nyinrättat integrationspris. Priset syftar till att uppmärksamma goda krafter som arbetar för inkludering i Båstads kommun. Nu har du möjlighet att nominera den eller de som du tycker förtjänar att uppmärksammas för sina insatser på området.

Inkludering eller integration är en fråga som rör hela samhället då det handlar om viktiga frågor, som rör alla. Det handlar om hur varje individ får möjlighet att utveckla sin egen förmåga och kapacitet, hur ett helt samhälle håller ihop långsiktigt, hur resurser används på bästa sätt och hur delaktighet och gemenskap skapas för alla som bor och verkar på en plats. Det är dessa ramar som utgör essensen för prisets andemening och vara.

Kriterier

Integrationspriset har som övergripande syfte att uppmärksamma goda krafter som arbetar för inkludering i Båstads kommun. För att vara en kandidat till priset ska följande kriterier vara uppfyllda:

  1. a) insatsen/aktiviteten/arbetet ska ha genomförts i Båstads kommun
  2. b) insatsen/ aktiviteten/arbetet ska ha gjort en positiv skillnad i vardagen, vid ett särskilt tillfälle eller mer långsiktigt för en minoritetsmålgrupp som bor i kommunen
  3. c) insatsen/aktiviteten/arbetet ska ha bidragit till att skapa ett mer inkluderande Båstad.

Pristagaren får 5000 kr att donera till valfri ideell förening i kommunen som arbetar med att skapa delaktighet och gemenskap.

Ansökning

Alla har rätt att nominera kandidat till Integrationspriset och sista anmälningsdag är 2017- 12-31. Ansökan skickas till Båstads kommun, Integrationsavdelningen, 269 80 BÅSTAD.

Här hittar du mer information samt ansökningsblankett

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter