Click to listen highlighted text!

Detaljplan för Förslöv 2:4 mfl, etapp I (bostäder)

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Nu finns detaljplanen för Förslöv 2:4 mfl, etapp I (bostäder) i Förslöv ute för granskning.

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra blandad bostadsbebyggelse i anslutning till Förslöv centrum. Vidare syftar planen till att lagliggöra befintlig bebyggelse som har uppförts med avvikelse från gällande detaljplan.

Planområdet är ca 12 hektar stort och består främst av jordbruksmark.

Detaljplanen finns ute för granskning under tiden 13 november tom 12 december 2017.

Mer information om detaljplanen hittar du här

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
bastads.kommun@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!