Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 juni

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Välkommen till kommunfullmäktige den 21 juni. Mötet börjar kl. 18.30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.

De ärenden som kommer att behandlas är:
Budget 2018 och plan 2019-2022
Reviderat vård- och omsorgsprogram
Reviderat miljö- och energiprogram
Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun
Erbjudande om delägarskap i Inera AB
Begäran om borgensåtagande från Båstads GIF
Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för 2016
Interpellation om terrorism och beredskap
Svar på motion – Tillskapande av gemensam målbild
Svar på motion – Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
Svar på medborgarförslag – Avveckla medborgarförslagen
Väckt motion – Återvinningscentralen i Svenstad
Väckt motion – Framtagande av handlingsplan riktad mot företagare
Väckt medborgarförslag – Kommunala lönesubventioner

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
bastads.kommun@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!