Click to listen highlighted text!

Båstads invånare bäst på att svara – i hela landet

Senast ändrad: 10 sep, 2018

SCB:s medborgarundersökning är avslutad för denna gång och visar att Båstads kommun hade landets högsta svarsfrekvens.

Strax över hälften – 50,34 procent – av alla dem som slumpmässigt blev utvalda att tycka till om Båstads kommun svarade på SCB’s medborgarundersökning. Det är en ökning mot förra året (våren 2016) med drygt två procentenheter och gör Båstads kommuns invånare till bäst på att svara i hela landet.

– Det är oerhört glädjande. Det betyder att våra medborgare är engagerade i kommunens verksamheter, säger Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg och ansvarig för undersökningen i Båstads kommun, som också vill passa på att tacka alla som har svarat för hjälpen.

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. De betygsätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

 

Från och med 2017 genomförs SCB:s medborgarundersökning en gång per år och enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Varje kommun som deltar får en egen analysrapport som redovisar kommunens egna resultat, jämförelser med samtliga deltagande kommuner och med kommuner i olika storleksklasser. SCB:s medborgarundersökning ger kommunerna intressanta jämförelsetal, till exempel om medborgarnas bedömning av hur kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut.

– Nu återstår att se om Båstadborna har varit nöjda och inom vilka områden som vi kan bli bättre.  Resultaten kommer i december och kommer att publiceras på kommunens webbplats bastad.se.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
bastads.kommun@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!