Click to listen highlighted text!

Båstad får EU-stöd för digitalisering i äldreomsorgen

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Tillsammans med Kommunförbundet Skåne och åtta andra sydsvenska kommuner har Båstads kommun ansökt om 23 miljoner i bidrag från Europeiska Socialfonden (ESF) för digitalisering av äldrevården. Strax före jul kom besked om att ansökan beviljats.

Det övergripande syftet med projektet DigiLitt.kom är att höja den digitala litteraciteten bland projektdeltagarna. Digital litteracitet definieras som en medvetenhet, en attityd hos en människa och hennes förmåga att på ett lämpligt sätt använda digitala verktyg för att identifiera, hantera, integrera, utvärdera och analysera digitala resurser, bygga ny kunskap samt kommunicera med andra i specifika situationer.

Tanken är att genom lokala och gemensamma aktiviteter sprida information och skapa förutsättningar för djupare och mer kvalitativ kontakt mellan personal och vård- och omsorgstagare med hjälp av digitala verktyg och processer. Rent praktiskt kan det handla om nya kanaler för kommunikation, dokumentation och beställning av varor och tjänster.

Var och en av de nio kommunerna utformar vars en intervention i den personalgrupp som respektive kommun har valt att fokusera på. I varje kommun finns en lokal projektledare och hos KFSK finns en central projektledare. I Båstads kommun är det enhetschef Jessica Arvidsson som kommer hålla i trådarna.

– Vi vill visa att den digitala utvecklingen inte innebär att den mänskliga kontakten i vård- och omsorg minskar, utan snarare tvärtom.  Men ibland kan det vara så att de digitala lösningarna och verktygen finns på plats innan personerna som ska använda dem i sin vardag har tillräcklig kunskap om hur de ska användas eller ens varför. Risken är då att det uppfattas negativt och att möjligheterna att utveckla verksamheten blir sämre.

Projektet bygger på tre faser: analys och planeringsfas i 6 månader, genomförandefas i 18 månader och en avslutningsfas i 3 månader.

– Digitaliseringen handlar på många sätt om att göra vad vi gör idag men på ett delvis nytt sätt; att istället för att ta bilen för att handla mat i affären, beställa en färdig matkasse via mobilen och få den levererad hem.  Båda sätten får hem maten men den digitala lösningen gör att vi kan använda tiden mer effektivt och få längre tid till att sitta ner och äta den tillsammans.

Båstads kommun kommer utforma en utbildning som riktar sig till medarbetare på kommunens särskilda boenden för äldre. Syftet är att utifrån ett klart, tydligt och seriöst perspektiv förmedla grundläggande kunskaper om de digitala verktygens förtjänster och nackdelar.

– Utbildningssatsningen handlar helt enkelt om att ge medarbetarna underlag till att formulera svaret på frågan “What´s in it for me?”. Att medarbetare hittar det svaret är helt centralt för att arbetet med olika former av välfärdsteknik ska kunna utvecklas framöver, avslutar Jessica Arvidsson.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!