Click to listen highlighted text!

Mot ett Fossilbränslefritt Skåne 2020

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Tack vare projektet Fossilbränslefria kommuner har tio skånska kommuner minskat sin förbrukning av diesel med 6,4 miljoner liter på två år. Det motsvarar 100 000 resor med dieselbil tur och retur mellan Malmö och Stockholm.

Tio skånska kommuner medverkar i projektet: Båstad, Kristianstad, Helsingborg, Hässleholm, Eslöv, Höör, Lund, Malmö, Trelleborg och Tomelilla.

Båstads kommun har som mål att vara en av Sveriges 25 bästa miljökommuner. För att nå detta mål arbetar Båstads kommun i ett projekt för att minska användandet av fossilbränslen inom el, uppvärmning och resor. Samtidigt får kommunen möjlighet att ta del av andras erfarenheter och få ny kunskap inom arbetet mot ett fossilbränslefritt samhälle.

Projektet i sin helhet är framgångsrikt och projektmålen är nästan uppnådda. Därför heter rapporten som lanseras idag just ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet”.

– I Båstad har vi nått målet för el och kommer att nå målet för uppvärmning inom projekttiden. Det har också lagts en grund och samlats kunskap för att aktivt kunna arbeta vidare med tjänsteresor och fordonsflottan där vi ligger långt ifrån målen, säger Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare på Båstads kommun.

För Båstad har det varit särskilt betydelsefullt att utbyta erfarenhet inom dessa områden där vi har stora utmaningar. Vi får draghjälp av kommuner som kommit längre och som kan visa goda resultat av sina åtgärder.

– Ett exempel är Helsingborgs införande av ett klimatväxlingsprogram som bidragit till minskat flyg till förmån för tågresor. Arbetet är igång med att undersöka hur Båstads kommun kan bli bättre. En del åtgärder är redan genomförda vilka vi hoppas ger effekt i slutresultatet 2019.

Bland annat har organisationen kring bokning och uppföljning av resor blivit bättre. Det har också gjorts en kartläggning och analys av situationen för fordonsflottan. Genom kommunens deltagande i projektet har det blivit tydligare var insatser och fokus bör läggas framöver för att vi ska nå våra mål.

– Vad som gör det möjligt för kommunerna att bli fossilbränslefria är inte bara kravställning och riktlinjer. Det är alla medarbetare i kommunen som är kuggarna i hjulet. Det är de som testar att tanka gas för första gången, de som cyklar i ur och skur eller de som arbetar in miljökrav i nya upphandlingar, säger hon.

Rapporten Sista stegen mot fossilbränslefrihet berättar om de framsteg som gjorts under 2017 och kan laddas ner på Länsstyrelsens webbplats. Slutresultaten från projektet kommer att presenteras våren 2019.

  • Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne och Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne (2016–2019) finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden; Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne; Länsstyrelsen Skåne; deltagande kommuner.
  • Gemensamt projektmål: 50% fossilbränslefritt drivmedel i egna transporter; 90% fossilbränslefri uppvärmning; 100% fossilbränslefri el.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!