Click to listen highlighted text!

Håll tjuvarna borta med DNA-märkning

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Båstads kommun var 2016 den 4:e mest inbrottsdrabbade kommunen per invånare. Nu vill Swedbank, Stiftelsen Gripen och Båstads kommun ta ett gemensamt krafttag mot bostadsinbrotten och startar därför projektet Båstad som DNA-märkt kommun.

Båstad som en DNA-märkt kommun är ett projekt som initierades av Swedbank och Båstads kommun och möjliggörs av bidrag från Stiftelsen Gripen. Syftet är att genom DNA-märkning och ökat stöldskydd minska inbrotten. Vår ambition är att kommunen skall bli DNA-märkt kommun med skyltar som berättar om detta vid infarterna till kommunen.

Informationsträffar med 50 % rabatt på DNA-märkningspaket

Under hösten anordnas tre informationsmöten – du väljer själv vilket. På plats finns representanter från Polisen samt det företag som stiftelsen handlat upp som leverantör av DNA-märkningspaket till priset av 350 kronor – vilket är halva ordinarie pris. Instruktion och försäljning kommer att ske på plats men paketen kan även köpas till halva priset på www.gripen.se.

Plats och tid:

 • Båstad: Aulan i Kunskapscentrum Agardh
  Onsdagen den 27 september
  Kl. 16.00 – 17.30 och 18.30 – 20.00
 • Förslöv: Förslövs idrottsförening, lokal Kulan
  Tisdag den 3 oktober
  Kl. 16.00 – 17.30 och 18.30 – 20.00
 • Västra Karup: Västra Karups Bygdegård
  Måndag den 9 oktober
  Kl. 16.00 – 17.30 och 18.30 – 20.00

Du väljer själv tillfälle och ingen föranmälan krävs. Vi bjuder på kaffe och fralla.

Detta är DNA-märkning

DNA-märkning innebär att du märker dina föremål med ett osynligt nagellack som bara syns vid belysning med speciella UV-lampor som samtliga polisområden har idag. Varje DNA-set har en individuell kod som bara syns vid UV-ljus belysning. Koden är registrerad och gör att polisen lätt kan identifiera stulet gods. Detta gör också att märkt gods blir mindre intressant på hälerimarknaden.

Bakgrund

– I september 2016 ökade bostadsinbrotten kraftigt varför jag som kommunalråd kontaktade Polisen. Jag frågade vad vi från kommunen kunde göra och fick tipset om DNA-märkning av föremål samt att Staffanstorps kommun hade ett framgångsrikt säkerhetssamarbete med polisen. I oktober 2016 bjöd jag in Patrik Runesson, säkerhetschef i Staffanstorp, som informerade om sin kommuns omfattande arbete
med DNA-märkning och om hur inbrotten hade minskat, berättar Bo Wendt (BP) kommunstyrelsens ordförande.

Efter information till kommunstyrelsen genomfördes tre informationsmöten tillsammans med polisen kring brottsförebyggande arbete och DNA-märkning, i december 2016 och i april 2017. Hittills har cirka 200 Båstadbor fått denna information.

Under åren 2014 till 2016 förekom 42, 66 respektive 51 inbrott per år. Under tredje kvartalet 2016 ökade inbrotten kraftigt och hela 21 inbrott gjordes, de flesta i september, vilket är orsaken till starten av DNA-projektet. Sedan 2016 har Båstads kommun och polisen ett medborgarlöfte där Båstads kommun arbetar med att minska oron för bostadsinbrott genom att aktivt stödja införandet av märk DNA som en brottsförebyggande åtgärd. Medborgarlöftet har valts utifrån den oro kommuninvånarna uttryckt vid trygghetsmätningar.

– Båstads kommun är normalt en mycket trygg kommun men avviker vad gäller bostadsinbrotten.

Trygghetsmätningen 2015 visade att:

 • Invånarna vill ha ökad synlig polisiär närvaro i kommunen.
 • Invånarna oroas över risken att drabbas av bostadsinbrott.
 • Trafikproblem i form av fortkörning eller störande och vårdslöst beteende.

 

DNA-märkningen minskade inbrotten i Staffanstorp

Staffanstorps kommun har cirka 23 000 invånare, vilket är cirka 8 000 fler än i Båstad. Mellan 2011 till 2015 förekom mellan 81 och 110 inbrott i kommunen. Efter en ökning från 81 inbrott 2013 till 110 året därpå gjordes en satsning för att få ner bostadsinbrotten. Förutom grannsamverkan och mer polisnärvaro var DNAmärkningsprojektet i samarbete med polisen och andra intressenter en del i detta.

År 2016 hade inbrotten i Staffanstorps kommun minskat med 35 procent och ingen av de 1 500 hushållen som DNA-märkt sina föremål och skyltat sina hus drabbades av inbrott.

– Vi är oerhörda glada för Stiftelsen Gripen och Swedbanks engagemang i projektet som möjliggör en stor uppslutning kring projektet och ett kraftigt rabatterat pris på DNA-märkning. Den satsning vi nu gör för att minska inbrotten hade inte varit möjlig utan det bidrag vi får av Stiftelsen Gripen.
Jag hoppas att få se så många av er som möjligt på våra informationsmöten, avslutar Bo Wendt.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!