Click to listen highlighted text!

Val och valnämnden

Senast ändrad: 13 Aug, 2018

Välkommen att rösta!
Val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, söndagen den 9 september 2018
För mer information: se kommunens webbplats www.bastad.se eller kontakta Valnämndens kansli: Tel. vxl. 0431-770 00.

Valdistrikt
Båstads kommun är indelat i nio valdistrikt, varav Båstad och Förslöv har två valdistrikt, det östra och västra. Övriga distrikt är Grevie, Hov, Torekov, Västra Karup och Östra Karup.

Röstning i vallokal
Vilken vallokal du ska gå till framgår av ditt röstkort. Om du röstar i vallokalen behöver du inte ha med dig ditt röstkort, men det underlättar för röstmottagaren. Ta med dig legitimation när du ska rösta. Du måste alltid kunna styrka din identitet genom en giltig ID-handling med foto som t ex körkort, pass eller tjänstelegitimation. Är man känd för röstmottagaren behövs inte någon ID-handling. Observera att röstkortet inte gäller som ID-handling. På valmyndighetens webbplats, www.val.se, finns mycket mer information om valet. Informationen finns på lättläst svenska och på olika språk.

Tillgänglighet
Alla våra vallokaler och förtidslokaler är tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder.

Information om valen 2018
Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige sker söndagen den 9 september. Vallokalerna är öppna mellan kl. 08.00 – 20.00. Efter kl. 20.00 börjar sammanräkningen av avgivna röster i respektive vallokal. Sammanräkningen är offentlig och öppen för allmänheten.

Röstkort
Röstkorten skickas ut av Valmyndigheten under vecka 33. Har du då inte fått något röstkort kan du beställa röstkort hos Valmyndigheten eller kontakta valnämndens kansli så får du ett dubblettröstkort. Tel. vxl. 0431-770 00.

Förtidsröstning
Du kan förtidsrösta mellan den 22 augusti – 9 september i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige. Observera att vid förtidsröstning måste du ha med dig röstkortet och giltig ID-handling. Dubblettröstkort kan utfärdas på stället.
OBS! På valdagen kan du förtidsrösta enbart på kommunkontoret i Båstad.

Här kan du förtidsrösta i Båstads kommun:
Förtidsröstning Båstad – Kommunkontoret
Onsdagen den 22 augusti kl. 10.00 – 18.00
Torsdagen den 23 augusti kl. 10.00 – 18.00
Fredagen den 24 augusti kl. 10.00 – 18.00
Lördagen den 25 augusti kl. 10.00 – 14.00
Söndagen den 26 augusti kl. 10.00 – 14.00
Måndagen den 27 augusti kl. 10.00 – 18.00
Tisdagen den 28 augusti kl. 10.00 – 18.00
Onsdagen den 29 augusti kl. 10.00 – 18.00
Torsdagen den 30 augusti kl. 10.00 – 18.00
Fredagen den 31 augusti kl. 10.00 – 18.00
Lördagen den 1 september kl. 10.00 – 14.00
Söndagen den 2 september kl. 10.00 – 14.00
Måndagen den 3 september kl. 10.00 – 20.00
Tisdagen den 4 september kl. 10.00 – 20.00
Onsdagen den 5 september kl. 10.00 – 20.00
Torsdagen den 6 september kl. 10.00 – 20.00
Fredagen den 7 september kl. 10.00 – 20.00
Lördagen den 8 september kl. 10.00 – 14.00
Söndagen den 9 september kl. 08.00 – 20.00

Förtidsröstning Stationshuset i Båstad
Måndagen den 27 augusti kl. 15.00 – 19.00
Onsdagen den 29 augusti kl. 15.00 – 19.00
Måndagen den 3 september kl. 15.00 – 19.00
Onsdagen den 5 september kl. 15.00 – 19.00
Fredagen den 7 september kl. 15.00 – 19.00

Förtidsröstning Förslöv – Bygdegården
Torsdagen den 23 augusti kl. 15.00 – 18.00
Lördagen den 25 augusti kl. 10.00 – 14.00
Måndagen den 27 augusti kl. 15.00 – 18.00
Onsdagen den 29 augusti kl. 15.00 – 18.00
Fredagen den 31 augusti kl. 15.00 – 18.00
Lördagen den 1 september kl. 10.00 – 14.00
Måndagen den 3 september kl. 15.00 – 18.00
Onsdagen den 5 september kl. 15.00 – 18.00
Fredagen den 7 september kl. 15.00 – 18.00
Lördagen den 8 september kl. 10.00 – 14.00

Förtidsröstning Grevie – Biblioteket
Lördagen den 25 augusti kl. 10.00 – 14.00
Fredagen den 31 augusti kl. 15.00 – 18.00
Lördagen den 1 september kl. 10.00 – 14.00
Fredagen den 7 september kl. 15.00 – 18.00
Lördagen den 8 september kl. 10.00 – 14.00

Förtidsröstning Torekov – Biblioteket
Måndagen den 27 augusti kl. 15.00 – 18.00
Onsdagen den 29 augusti kl. 10.00 – 13.00
Fredagen den 31 augusti kl. 14.00 – 17.00
Måndagen den 3 september kl. 15.00 – 18.00
Onsdagen den 5 september kl. 10.00 – 13.00
Fredagen den 7 september kl. 14.00 – 17.00

Förtidsröstning på kommunens vård- och omsorgsboenden söndagen den 2 september
Förtidsröstning för boende på våra vård- och omsorgsboenden sker söndagen den 2 september. Du som är anhörig eller personal på boendet är också välkommen att förtidsrösta. Röstkort och legitimation måste tas med, alternativt att någon intygar vem man är.
Skogsliden, Båstad mellan kl. 09.30 – 10.30
Ängahällan, Förslöv mellan kl. 10.00 – 11.00
Vårliden/Vången, Båstad mellan kl. 11.00 – 12.00
Åsliden, Östra Karup mellan kl. 14.00 – 15.00
Almgården, Grevie mellan kl. 14.00 – 15.00
Bjärehemmet, Västra Karup mellan kl. 15.30 – 16.30

Behöver du hjälp med att rösta?
Om du inte själv kan ta dig till en vallokal eller förtidsröstningslokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder har du olika möjligheter att kunna rösta:
Budrösta genom någon person du känner. Det finns särskilt material som kan fås på kommunkontoret i Båstad eller i förtidsrösningslokalerna. Du ska själv lägga i valsedel i valkuvertet. Detta ska intygas av ett vittne, minst fyllda 18 år.
Ambulerande röstmottagare som är en nyhet. Två av valnämnden utsedda personer kommer hem med valmaterial till dig. Du ska själv lägga i valsedel i valkuvert. Valkuverten lämnas sedan till förtidsröstningslokalen på kommunkontoret i Båstad. Ring valkansliet i Båstad – tel. vxl. 0431-770 00 – och meddela om du vill ha hjälp med röstningen. Vi kommer överens med dig om dag och tid.
– Har du lantbrevbäring kan du rösta genom denne. Meddela posten om att du vill rösta.

Valnämndens onsdagsräkning
Onsdagen den 12 september kl. 10.00 på kommunkontoret i Båstad kommer onsdagsräkningen att genomföras av Valnämnden.
Då kommer alla kvarvarande röster öppnas – de som ännu inte öppnats i vallokalen samt brevröster – att räknas och redovisas till Länsstyrelsen. Onsdagsräkningen är offentlig och öppen för allmänheten.

________________________________________________________________________________

Valnämnden ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar. I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Nämnden har fem ledamöter och fem ersättare.

Huvudreglen för kommunal rösträtt är att man ska vara folkbokförd i kommunen och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Av Båstads kommuns drygt 14.200 invånare har ca 11.700 rösträtt.

Valnämnden ska bland annat lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler samt rekrytera och utbilda röstmottagare. Båstads kommun är indelad i 9 valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal där 6-8 röstmottagare tar emot väljarnas röster och genomför en preliminär röstsammanräkning.

Sammanträdesdagar

Valnämnden sammanträder i princip endast när det är aktuellt med val eller folkomröstning.

Perioder och val

Mandatperioden för riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige är fyra år.

Val till Europaparlamentet sker vart femte år samtidigt i alla medlemsstater. Valet genomförs under en gemensam vecka i maj/juni. I Sverige infaller alltid valet på en söndag.

Valnämnden har fr.o.m. år 2006 även ansvaret för förtidsröstningen, både i röstningslokaler och även vid våra boenden för äldre. Förtidsröstningen pågår under ca tre veckor före valdagen. Kostnaderna för förtidsröstningen finansieras genom ett särskilt statsbidrag till kommunerna.

Få mer information

Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om det svenska valsystemet och se resultaten från tidigare val och folkomröstningar. I god tid inför höstens val finns där också information om var du kan rösta under förtidsröstningen och på valdagen. Där finns även information på lättläst svenska, teckenspråk och på andra språk.

Har du frågor, kontakta gärna valnämndens kansli.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
bastads.kommun@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!