Click to listen highlighted text!

Policydokument, planer, program

Senast ändrad: 20 feb, 2019

Policy för arbetskläder
Översyn och revidering av Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet – populärversion
Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 – populärversion
Översyn och revidering av kulturprogrammet – populärversion
Översyn och revidering av vård- och omsorgsprogrammet – populärversion
Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022
Översyn och revidering av kulturprogrammet
Översyn och revidering av vård- och omsorgsprogrammet
Översyn och revidering av Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet
Näringslivspolicy för Båstads kommun
Kommunikationspolicy
Integrationsplan för Båstads kommun
Krisledningsplan för Båstads kommun
Kriskommunikationsplan för Båstads kommun
IT-policy för Båstads kommun
Evenemangspolicy för Båstads kommun
Företagspolicy för Båstads kommun och dess bolag
Informationssäkerhetspolicy för Båstads kommun
Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun
Biblioteksplan för Båstads kommun
Bredbandsstrategi för Båstads kommun
Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav
Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun
Skyltprogram för Båstads kommun
Skötselplan avseende grönytor och renhållning av allmän platsmark i Båstads kommun
Styrdokumentshierarki för Båstads kommun
Policy för Båstads kommuns skogsinnehav
Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet
Plan för konkurrensutsättning
Markpolicy för Båstads kommun
Personalpolitiskt program för Båstads kommun – populärversion

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
info@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2 269 80 Båstad

Öppettider
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Click to listen highlighted text!