Click to listen highlighted text!

Överklaga ett kommunalbesvär

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Överklaga ett kommunalbesvär

Kommunalbesvär ska överklagas till förvaltningsrätten. Överklagandet innebär att förvaltningsrätten prövar om beslutet har fattats i enlighet med lagen.

Rätten kan komma fram till två saker. Antingen så har Båstads kommun inte gjort något fel och då kvarstår beslutet. Eller så har Båstads kommun gjort fel och då upphävs beslutet.

Förvaltningsrätten fattar alltså inte något nytt beslut i ditt ärende. De bara avgör om vi gjort rätt eller fel. Om vi gjort fel måste vi på något sätt behandla ärendet igen.

När du skriver din överklagan vid kommunalbesvär

Kom ihåg följande punkter när du skriver din överklagan:

  • De ska vara skriftlig och skrivas till förvaltningsrätten
  • Den ska ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dagen då Båstads kommun satt upp protokollet från beslutet på den allmänna anslagstavlan i kommunhuset
  • Du ska skriva vilket beslut du är missnöjd med
  • Du ska skriva vilka fel anser det finns
  • Du ska hänvisa till protokoll eller brev där beslutet finns beskrivet
  • Du ska skriva under med ditt namn och uppge personnummer, adress och telefonnummer
Click to listen highlighted text!