Click to listen highlighted text!

Kommunstyrelsen

Senast ändrad: 24 jan, 2020

Kommunstyrelsen (KS) arbetar med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens framtid. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen har ansvar för de kommunala råden: tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet och utser ordförande till dessa råd. Kommunstyrelsens möten är offentliga och öppna för allmänheten, dock inte då man behandlar ärenden som innefattar myndighetsutövning mot enskild eller sekretessärenden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au)
KS au bereder ärenden till KS och fattar beslut i ärenden som är delegerade från KS.

Förhandlingsutskott (FU)
Kommunen tillsätter ett förhandlingsutskott som består av samma ledamöter som sitter i KS au. Förhandlingsutskottet ansvarar bland annat för kommunens lönerevision.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!