Click to listen highlighted text!

Kommunstyrelsen

Senast ändrad: 10 Sep, 2018

Kommunstyrelsen arbetar med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens framtid. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen har ansvar för de tre kommunala råden: handikapprådet, pensionärsrådet och välbefinnanderådet och utser ordförande och vice ordförande till dessa. Kommunstyrelsens möten är offentliga och öppna för allmänheten, dock ej då man behandlar ärenden som innefattar myndighetsutövning mot enskild eller sekretess.

Ordförande i kommunstyrelsen och tillika kommunalråd är Bo Wendt (BP). 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen är Inge Henriksson (BP) 2:e vice ordförande är Ingela Stefansson (S).

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen:

samt Thomas Nerd (S) och Gösta Gebauer (C)

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau)
KSau bereder ärenden till KS och fattar beslut i ärenden som är delegerade från KS.

Förhandlingsutskott
Kommunen tillsätter ett förhandlingsutskott som består av samma ledamöter som sitter i KSau. Förhandlingsutskottet ansvarar för kommunens lönerevision.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
bastads.kommun@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!