Click to listen highlighted text!

Kommunstyrelsen

Senast ändrad: 8 mar, 2019

Kommunstyrelsen (KS) arbetar med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens framtid. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen har ansvar för de kommunala råden: tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet och utser ordförande till dessa råd. Kommunstyrelsens möten är offentliga och öppna för allmänheten, dock ej då man behandlar ärenden som innefattar myndighetsutövning mot enskild eller sekretessärenden.

KS 2019-2022:

Johan Olsson Swanstein (M), ordförande
Ingela Stefansson (S), 1:e vice ordförande
Bo Wendt (BP), 2:e vice ordförande
Kerstin Gustafsson (M), ledamot
Ulf Jiewertz (M), ledamot
Gösta Sandgren (M), ledamot
Thomas Nerd (S), ledamot
Birgitte Dahlin (L), ledamot
Inge Henriksson (BP), ledamot
Hans Grönqvist (BP), ledamot
Stefan Olsson (C), ledamot
Gösta Gebauer (C), ledamot
Carolin Gräbner (SD), ledamot

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au)
KS au bereder ärenden till KS och fattar beslut i ärenden som är delegerade från KS.

Förhandlingsutskott
Kommunen tillsätter ett förhandlingsutskott som består av samma ledamöter som sitter i KS au. Förhandlingsutskottet ansvarar bland annat för kommunens lönerevision.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!