Click to listen highlighted text!

Digital anslagstavla

Senast ändrad: 28 jan, 2020

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Förhandlingsutskottet 2020-01-21
Politiskt organ: Förhandlingsutskottet
Sammanträdesdatum: 2020-01-21
Protokollet justerat: 2020-01-28
Anslaget publicerat: 2020-01-28
Anslaget tas ned: 2020-02-18
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:  

 

Myndighetsnämnden 2020-01-16
Politiskt organ: Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-01-16
Protokollet justerat: 2020-01-23
Anslaget publicerat: 2020-01-24
Anslaget tas ned: 2020-02-14
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunrevisionen 2020-01-14
Politiskt organ: Kommunrevisionen 
Sammanträdesdatum: 2020-01-14
Protokollet justerat: 2020-01-23
Anslaget publicerat: 2020-01-23
Anslaget tas ned: 2020-02-14
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Nämnden för överförmyndare i samverkan 2020-01-22
Politiskt organ: Nämnden för överförmyndare i samverkan 
Sammanträdesdatum: 2020-01-22
Protokollet justerat: 2020-01-22
Anslaget publicerat: 2020-01-22
Anslaget tas ned: 2020-02-13
Förvaringsplats: Rådhuset i Halmstad
Digitalt protokoll:

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-14
Politiskt organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-01-14
Protokollet justerat: 2020-01-21
Anslaget publicerat: 2020-01-22
Anslaget tas ned: 2020-02-13
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Kommunstyrelsen 2020-01-15
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-01-15
Protokollet justerat: 2020-01-21
Anslaget publicerat: 2020-01-22
Anslaget tas ned: 2020-02-13
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Förhandlingsutskottet 2020-01-15
Politiskt organ: Förhandlingsutskottet
Sammanträdesdatum: 2020-01-15
Protokollet justerat: 2020-01-15
Anslaget publicerat: 2020-01-15
Anslaget tas ned: 2020-02-05
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:  

 


 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2020-01-29

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 29 januari 2020 kl. 18.30 i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.

Sammanträdet direktsänds via Youtube, Facebook och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Klicka här för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Thomas Andersson (L)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2020

  Under 2020 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 29 januari 26 februari 25 mars
Kvartal 2 22 april 20 maj 24 juni
Kvartal 3 30 september    
Kvartal 4 21 oktober 25 november 16 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.  


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Översiktsplan för Båstads kommun

Kungörelse

UTSTÄLLNING

Översiktsplan för Båstads kommun 

Efter beslut i kommunfullmäktige (2019-10-23, KF §162) hålls granskningshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan, med tillhörande konsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse, tillgänglig för granskning under perioden 18 november 2019 – 3 februari 2020. Syftet med utställningen är att ge möjligheter för allmänheten, företagare, föreningar med flera att påverka hur mark- och vattenområden inom kommunen ska användas i framtiden.

Granskningshandlingen är en digital karthandling som finns tillgänglig på www.bastad.se/oversiktsplan från den 18 november 2019.

Som en del av processen bjuder kommunen in till diskussionsmöten i:

– Biblioteket i Östra Karup, måndag 25 november, kl 16-19
– Bygdegården i Förslöv, lokal Fågelsång, tisdag 26 november, kl. 16-19
– Biblioteket i Båstad, Sagorummet, måndag 2 december, kl. 16-19
– Västra Karups skola, matsalen, onsdag 4 december, kl 16-19
– Biblioteket i Grevie, måndag 9 december, kl. 16-19
– Gamla skolan i Torekov, tisdag 10 december, kl. 16-19

Eventuella synpunkter på förslaget skickas via e-mejl till samhallsbyggnad@bastad.se eller med post till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Senast måndag 3 februari 2020 behöver vi skriftligen ha mottagit dina synpunkter.

Vid frågor kontakta översiktsplanerare Klara Harmark-Peters, tel. 0431-770 23 eller planchef Olof Selldén, tel. 0431-777 31.

Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun - Begäran från länsstyrelsen om att beslut anslås på kommunens anslagstavla
Meddelande om mottagningstid - Överförmyndaren

Mottagningstid för Överförmyndare i samverkan 2019

Här hittar du mottagningstider för Överförmyndare i samverkan för 2019

Detaljplaner på utställning

Samråd

Detaljplan för Västra Karup 1:36 (Prästgården) utställd för samråd tiden 2019-07-13 tom 2019-09-06

Click to listen highlighted text!