Click to listen highlighted text!

Digital anslagstavla

Senast ändrad: 2 dec, 2020

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-26
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-11-26
Protokollet justerat: 2020-12-01
Anslaget publicerat: 2020-12-01
Anslaget uppe till och med:
2020-12-22
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunstyrelsens socialutskott 2020-11-25 - sekretess
Politiskt organ: Kommunstyrelsens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2020-11-25
Protokollet justerat: 2020-11-30
Anslaget publicerat: 2020-11-30
Anslaget uppe till och med:
2020-12-21
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Kommunfullmäktige 2020-11-25
Politiskt organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-11-25
Protokollet justerat: 2020-11-30
Anslaget publicerat: 2020-11-30
Anslaget uppe till och med:
2020-12-21
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunstyrelsens socialutskott 2020-11-25
Politiskt organ: Kommunstyrelsens socialutskott
Sammanträdesdatum: 2020-11-25
Protokollet justerat: 2020-11-30
Anslaget publicerat: 2020-11-30
Anslaget uppe till och med:
2020-12-21
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-30 - extra
Politiskt organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-11-30
Protokollet justerat: 2020-11-30
Anslaget publicerat: 2020-11-30
Anslaget uppe till och med:
2020-12-21
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Utbildningsnämnden 2020-11-24
Politiskt organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-24
Protokollet justerat: 2020-11-27
Anslaget publicerat: 2020-11-27
Anslaget uppe till och med:
2020-12-21
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Nämnden för överförmyndare i samverkan 2020-11-26
Politiskt organ: Nämnden för överförmyndare i samverkan 
Sammanträdesdatum: 2020-11-26
Protokollet justerat: 2020-11-26
Anslaget publicerat: 2020-11-26
Anslaget uppe till och med:
2020-12-21
Förvaringsplats: Rådhuset Halmstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-11-23
Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-23
Protokollet justerat: 2020-11-24
Anslaget publicerat: 2020-11-25
Anslaget uppe till och med:
2020-12-17
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Myndighetsnämnden 2020-11-12
Politiskt organ: Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-11-12
Protokollet justerat: 2020-11-19
Anslaget publicerat: 2020-11-20
Anslaget uppe till och med:
2020-12-12
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunstyrelsen 2020-11-11
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-11-11
Protokollet justerat: 2020-11-17
Anslaget publicerat: 2020-11-18
Anslaget uppe till och med:
2020-12-10
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunrevisionen 2020-11-03
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2020-11-03
Protokollet justerat: 2020-11-16
Anslaget publicerat: 2020-11-16
Anslaget uppe till och med:
2020-12-07
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Förhandlingsutskottet 2020-11-11
Politiskt organ: Förhandlingsutskottet
Sammanträdesdatum: 2020-11-11
Protokollet justerat: 2020-11-11
Anslaget publicerat: 2020-11-11
Anslaget uppe till och med:
2020-12-02
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:

 


 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2020-11-25

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 25 november 2020 kl. 18.30. Sammanträdet kommer ske på distans.

Sammanträdet direktsänds via Youtube, Facebook och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Klicka här för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Thomas Andersson (L)
Ordförande

Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19
Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2020

  Under 2020 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 29 januari 26 februari 25 mars
Kvartal 2 22 april 20 maj 24 juni
Kvartal 3 26 augusti Inställt   
Kvartal 4 21 oktober 25 november 16 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.  


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Detaljplaner på utställning
Fordonsflytt
Click to listen highlighted text!