Click to listen highlighted text!

Digital anslagstavla

Senast ändrad: 17 Jan, 2018

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Kommunstyrelsen 2018-01-10

 

Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-01-10
Protokollet justerat: 2018-01-12
Anslaget publicerat: 2018-01-13
Anslaget tas ned: 2018-02-04
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 2017-12-20

 

 

 

Politiskt organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2017-12-20
Protokollet justerat: 2017-12-27
Anslaget publicerat: 2017-12-28
Anslaget tas ned: 2018-01-18
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-19

 

 

Politiskt organ: Kommunstyrelsen arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2017-12-19
Protokollet justerat: 2017-12-27
Anslaget publicerat: 2018-01-18
Anslaget tas ned: 2017-12-20
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

 


 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2018-01-24

 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 24 januari 2018 kl. 18.30 i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.

Sammanträdet direktsänds via Youtube (länk till sändningen) och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Klicka här för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Håkan Mörnstad
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2018

 

Under 2018 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 24 januari 28 februari 21 mars
Kvartal 2 18 april 16 maj 20 juni
Kvartal 3 19 september
Kvartal 4 17 oktober 21 november 19 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.

 


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Meddelande om mottagningstid - Överförmyndaren

Överförmyndaren i Båstads kommun har under år 2018 mottagningstid varje helgfri tisdag mellan kl. 16.00-18.00, därutöver kan besök bokas övriga helgfria veckodagar.

Överförmyndarexpeditionen är bemannad varje eftermiddag helgfria vardagar mellan kl. 13.00-15.00.

Gunnar Nilsson, överförmyndare

Click to listen highlighted text!