Click to listen highlighted text!

Digital anslagstavla

Senast ändrad: 18 okt, 2019

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Kommunrevisionen 2019-10-10
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2019-10-10
Protokollet justerat: 2019-10-17
Anslaget publicerat: 2019-10-18
Anslaget tas ned: 2019-11-08
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-15
Politiskt organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-10-15
Protokollet justerat: 2019-10-15
Anslaget publicerat: 2019-10-15
Anslaget tas ned: 2019-11-06
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Utbildningsnämnden 2019-10-15, omedelbar justering
Politiskt organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-10-15
Protokollet justerat: 2019-10-15
Anslaget publicerat: 2019-10-15
Anslaget tas ned: 2019-11-06
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2019/10/Protokoll-UN-2019-10-15-omedelbar-justering-2.pdf

 

Kommunstyrelsen 2019-10-09
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-10-09
Protokollet justerat: 2019-10-15
Anslaget publicerat: 2019-10-16
Anslaget tas ned: 2019-11-07
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Myndighetsnämnden 2019-10-08
Politiskt organ: Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-10-08
Protokollet justerat: 2019-10-15
Anslaget publicerat: 2019-10-16
Anslaget tas ned: 2019-11-07
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-01
Politiskt organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-10-01
Protokollet justerat: 2019-10-01
Anslaget publicerat: 2019-10-02
Anslaget tas ned: 2019-10-23
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Förhandlingsutskottet 2019-09-24
Politiskt organ: Förhandlingsutskottet
Sammanträdesdatum: 2019-09-24
Protokollet justerat: 2019-10-01
Anslaget publicerat: 2019-10-01
Anslaget tas ned: 2019-10-23
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-24
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-09-24
Protokollet justerat: 2019-10-01
Anslaget publicerat: 2019-10-01
Anslaget tas ned: 2019-10-23
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunfullmäktige 2019-09-25
Politiskt organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-09-25
Protokollet justerat: 2019-09-26
Anslaget publicerat: 2019-09-26
Anslaget tas ned: 2019-10-18
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-09-18
Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-09-18
Protokollet justerat: 2019-09-25
Anslaget publicerat: 2019-09-26
Anslaget tas ned: 2019-10-18
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Utbildningsnämnden 2019-09-17
Politiskt organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-09-17
Protokollet justerat: 2019-09-20
Anslaget publicerat: 2019-09-20
Anslaget tas ned: 2019-10-11
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2019/09/Protokoll-UN-2019-09-17.pdf

 


 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2019-10-23

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 23 oktober 2019 kl. 18.30 i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.

Sammanträdet direktsänds via Youtube (länk till sändningen kommer), Facebook och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Klicka här för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Thomas Andersson (L)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2019
 

Under 2019 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 30 januari 27 februari 27 mars
Kvartal 2 24 april 22 maj 19 juni
Kvartal 3 25 september
Kvartal 4 23 oktober 20 november 18 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.

 


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun - Begäran från länsstyrelsen om att beslut anslås på kommunens anslagstavla
Meddelande om mottagningstid - Överförmyndaren

Mottagningstid för Överförmyndare i samverkan 2019

Här hittar du mottagningstider för Överförmyndare i samverkan för 2019

Detaljplaner på utställning

Samråd

Detaljplan för Västra Karup 1:36 (Prästgården) utställd för samråd tiden 2019-07-13 tom 2019-09-06

Click to listen highlighted text!