Click to listen highlighted text!

Digital anslagstavla

Senast ändrad: 19 Apr, 2018

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Demokratiberedning 2018-04-18
Politiskt organ: Demokratiberedning
Sammanträdesdatum: 2018-04-17
Protokollet justerat: 2018-04-17
Anslaget publicerat: 2018-04-18
Anslaget tas ned: 2018-05-09
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad

 

Förhandlingsutskottet 2018-04-17
Politiskt organ: Förhandlingsutskottet
Sammanträdesdatum: 2018-04-17
Protokollet justerat: 2018-04-17
Anslaget publicerat: 2018-04-17
Anslaget tas ned: 2018-05-09
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-17 - Omedelbar justering
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-04-17
Protokollet justerat: 2018-04-17
Anslaget publicerat: 2018-04-18
Anslaget tas ned: 2018-05-10
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk
Förhandlingsutskottet 2018-04-06
Politiskt organ: Förhandlingsutskottet
Sammanträdesdatum: 2018-04-06
Protokollet justerat: 2018-04-06
Anslaget publicerat: 2018-04-09
Anslaget tas ned: 2018-05-03
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad

 

Kommunrevisionen 2018-04-04
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2018-04-04
Protokollet justerat: 2018-04-17
Anslaget publicerat: 2018-04-17
Anslaget tas ned: 2018-05-08
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad

 

Kommunstyrelsen 2018-04-04
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-04-04
Protokollet justerat: 2018-04-11
Anslaget publicerat: 2018-04-11
Anslaget tas ned: 2018-05-04
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Förhandlingsutskottet 2018-04-04
Politiskt organ: Förhandlingsutskottet
Sammanträdesdatum: 2018-04-04
Protokollet justerat: 2018-04-11
Anslaget publicerat: 2018-04-11
Anslaget tas ned: 2018-05-04
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad

 

Kommunstyrelsen 2018-04-04 - Omedelbar justering
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-04-04
Protokollet justerat: 2018-04-04
Anslaget publicerat: 2018-04-04
Anslaget tas ned: 2018-04-26
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Utbildningsnämnden 2018-04-03
Politiskt organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-04-03
Protokollet justerat: 2018-04-09
Anslaget publicerat: 2018-04-10
Anslaget tas ned: 2018-05-02
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-03
Politiskt organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-04-03
Protokollet justerat: 2018-04-03
Anslaget publicerat: 2018-04-04
Anslaget tas ned: 2018-04-24
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-26
Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-03-26
Protokollet justerat: 2018-03-29
Anslaget publicerat: 2018-03-30
Anslaget tas ned: 2018-04-21
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Myndighetsnämnden 2018-03-22
Politiskt organ: Myndigetsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Protokollet justerat: 2018-04-05
Anslaget publicerat: 2018-04-06
Anslaget tas ned: 2018-05-08
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Kommunrevisionen 2018-03-19
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2018-03-19
Protokollet justerat: 2018-04-03
Anslaget publicerat: 2018-04-03
Anslaget tas ned: 2018-04-24
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Valnämnden 2018-03-22
Politiskt organ: Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Protokollet justerat: 2018-03-29
Anslaget publicerat: 2018-03-30
Anslaget tas ned: 2018-04-21
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk
Kommunfullmäktige 2018-03-21
Politiskt organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-03-21
Protokollet justerat: 2018-03-28
Anslaget publicerat: 2018-03-28
Anslaget tas ned: 2018-04-19
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-20
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-03-20
Protokollet justerat: 2018-03-27
Anslaget publicerat: 2018-03-29
Anslaget tas ned: 2018-04-20
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 


 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2018-03-21

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 18 april 2018 kl. 18.30 i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.

Sammanträdet direktsänds via Youtube (länk till sändningen) och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Klicka här för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Under årsredovisning finns möjlighet för allmänheten att ställa frågor.

Håkan Mörnstad
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2018

 

Under 2018 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 24 januari 28 februari 21 mars
Kvartal 2 18 april 16 maj 20 juni
Kvartal 3 19 september
Kvartal 4 17 oktober 21 november 19 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.

 


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Kungörelse om eldningsförbud 2018 inom Nordvästra Skåne

Eldningsförbud 2018

Inom nordvästra Skåne

Under 2018 gäller generellt eldningsförbud i nämnda kommuner inom nordvästra Skåne vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) och 5E (extremt stor brandrisk).

Generellt gäller att eldning ej får förekomma efter mörkrets inbrott, då detta kan leda till falsklarm eller okontrollerade bränder.

 Förbudet gäller inte eldning med grillkol i därför avsedda kärl på tomtmark eller på av kommunen iordningställda grillplatser.

 Dagsaktuell brandriskprognos lämnas, via Internet på www.rsnv.se och på respektive kommuns hemsida eller kommunens räddningstjänst.

 Räddningscheferna i
Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Räddningstjänsten Skåne Nordväst (Helsingborg Ängelholm och Örkelljunga).

Kungöreslse Eldningsförbud 2018

Meddelande om mottagningstid - Överförmyndaren

Överförmyndaren i Båstads kommun har under år 2018 mottagningstid varje helgfri tisdag mellan kl. 16.00-18.00, därutöver kan besök bokas övriga helgfria veckodagar.

Överförmyndarexpeditionen är bemannad varje eftermiddag helgfria vardagar mellan kl. 13.00-15.00.

Gunnar Nilsson, överförmyndare

Detaljplaner på utställning

Underrättelse om samråd – Detaljplan för Påarp 8:83 mfl, i Torekov, Båstads kommun

Detaljplanen är utställd för samråd 2018-03-15 tom 2018-04-27

 

 

Underrättelse om granskning – Detaljplan för Repslagaren 22 i Båstad,  Båstads kommun

Detaljplanen är utställd för granskning 2018-04-04 tom 2018-05-02

 

 

Underrättelse om granskning – Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl i Hemmeslöv, Båstads kommun

Detaljplanen är utställd för granskning 2018-04-19 tom 2018-05-04

Click to listen highlighted text!