Click to listen highlighted text!

Digital anslagstavla

Senast ändrad: 20 feb, 2019

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-13
Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Protokollet justerat: 2019-02-20
Anslaget publicerat: 2019-02-21
Anslaget tas ned: 2019-03-15
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk
Kommunrevisionen
Politiskt organ: Kommunrevisionen mandatperioden
Sammanträdesdatum: 2019-02-06
Protokollet justerat: 2019-02-20
Anslaget publicerat: 2019-02-20
Anslaget tas ned: 2019-03-13
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:
Kommunrevisionen mandatperioden 2015-2018
Politiskt organ: Kommunrevisionen mandatperioden 2015-2018
Sammanträdesdatum: 2019-02-06
Protokollet justerat: 2019-02-20
Anslaget publicerat: 2019-02-20
Anslaget tas ned: 2019-03-13
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:
Utbildingsnämndens arbetsutskott 2019-02-19
Politiskt organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-02-19
Protokollet justerat: 2019-02-19
Anslaget publicerat: 2019-02-19
Anslaget tas ned: 2019-03-13
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-14
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-02-14
Protokollet justerat: 2019-02-19
Anslaget publicerat: 2019-02-19
Anslaget tas ned: 2019-03-13
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-19.pdf
Utbildningsnämnden 2019-02-12
Politiskt organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-02-12
Protokollet justerat: 2019-02-15
Anslaget publicerat: 2019-02-15
Anslaget tas ned: 2019-03-11
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2019/02/Protokoll-UN-2019-02-12.pdf
Utbildningsnämnden 2019-02-12 - omedelbar justering sekretess
Politiskt organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-02-12
Protokollet justerat: 2019-02-12
Anslaget publicerat: 2019-02-12
Anslaget tas ned: 2019-03-06
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-12
Politiskt organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-02-12
Protokollet justerat: 2019-02-12
Anslaget publicerat: 2019-02-12
Anslaget tas ned: 2019-03-06
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:
Kommunstyrelsen 2019-02-06
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2019-02-06
Protokollet justerat: 2019-02-12
Anslaget publicerat: 2019-02-13
Anslaget tas ned: 2019-03-07
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-06 (extrainsatt)
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-02-06
Protokollet justerat: 2019-02-12
Anslaget publicerat: 2019-02-12
Anslaget tas ned: 2019-03-06
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-06-extrainsatt.pdf
Myndighetsnämnden 2019-02-05
Politiskt organ: Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-02-05
Protokollet justerat: 2019-02-12
Anslaget publicerat: 2019-02-13
Anslaget tas ned: 2019-03-07
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:
Länk
Kommunfullmäktige 2019-01-30
Politiskt organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2019-01-30
Protokollet justerat: 2019-02-06
Anslaget publicerat: 2019-02-06
Anslaget tas ned: 2019-02-28
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2019/02/2019-01-30.pdf
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-24
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-01-24
Protokollet justerat: 2019-01-31
Anslaget publicerat: 2019-01-31
Anslaget tas ned: 2019-02-21
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2019/01/Protokoll-2019-01-24.pdf
Vård- och omsorgsnämnden 2019-01-23
Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-01-23
Protokollet justerat: 2019-01-30
Anslaget publicerat: 2019-01-31
Anslaget tas ned: 2019-02-22
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk
Utbildningsnämnden 2019-01-22
Politiskt organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-01-22
Protokollet justerat: 2019-01-29
Anslaget publicerat: 2019-01-30
Anslaget tas ned: 2019-02-20
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2019/01/Protokoll-UN-2019-01-22.pdf
Kommunrevisionen 2019-01-15 för mandatperioden 2015-2018
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2019-01-15
Protokollet justerat: 2019-01-29
Anslaget publicerat: 2019-01-29
Anslaget tas ned: 2019-02-20
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2019-02-27

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 27 februari 2019 kl. 18.30 i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.

Sammanträdet direktsänds via Youtube (länk till sändningen kommer), Facebook och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Klicka här för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Thomas Andersson (L)
Ordförande

Beslut om ändring av namn, geografisk utbredning, föreskrifter samt tillägg i syfte för naturreservatet Korup med Älemossen och Lya ljunghed

Länsstyrelsen Skånes beslut den 6 september 2018 om ändring av namn, geografisk utbredning,
föreskrifter samt tillägg i syfte för naturreservatet Korup med Älemossen och Lya ljunghed i Båstads
kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Båstad under tiden 14 september 2018 till den 5 oktober 2018.

Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2019

 

Under 2019 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 30 januari 27 februari 27 mars
Kvartal 2 24 april 22 maj 19 juni
Kvartal 3 25 september
Kvartal 4 23 oktober 20 november 18 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.

 


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Kungörelse om eldningsförbud 2018 inom Nordvästra Skåne

Eldningsförbud 2018

Inom nordvästra Skåne

Under 2018 gäller generellt eldningsförbud i nämnda kommuner inom nordvästra Skåne vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) och 5E (extremt stor brandrisk).

Generellt gäller att eldning ej får förekomma efter mörkrets inbrott, då detta kan leda till falsklarm eller okontrollerade bränder.

 Förbudet gäller inte eldning med grillkol i därför avsedda kärl på tomtmark eller på av kommunen iordningställda grillplatser.

 Dagsaktuell brandriskprognos lämnas, via Internet på www.rsnv.se och på respektive kommuns hemsida eller kommunens räddningstjänst.

 Räddningscheferna i
Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Räddningstjänsten Skåne Nordväst (Helsingborg Ängelholm och Örkelljunga).

Kungöreslse Eldningsförbud 2018

Meddelande om mottagningstid - Överförmyndaren

Mottagningstid för Överförmyndaren 2018

Överförmyndaren i Båstads kommun har under år 2018 mottagningstid varje helgfri tisdag mellan kl. 16.00-18.00, därutöver kan besök bokas övriga helgfria veckodagar.

Överförmyndarexpeditionen är bemannad varje eftermiddag helgfria vardagar mellan kl. 13.00-15.00.

Gunnar Nilsson, överförmyndare

Mottagningstid för Överförmyndare i samverkan 2019

Här hittar du mottagningstider för Överförmyndare i samverkan för 2019

Detaljplaner på utställning

Underrättelse om granskning – Detaljplan för Sunnan 10 i Torekov, Båstads kommun

Detaljplanen är utställd för granskning  2018-10-09 tom 2018-11-06

 

Underrättelse om granskning – Detaljplan för Banken 1, Båstads kommun

Detaljplanen är utställd för granskning  2018-10-31 tom 2018-11-28

 

 

Underrättelse om samråd – Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 i Hemmeslöv, Båstads kommun

Detaljplanen är utställd för samråd  2018-10-31 tom 2018-112-12

Click to listen highlighted text!