Click to listen highlighted text!

Digital anslagstavla

Senast ändrad: 21 Jun, 2018

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Kommunrevisionen 2018-06-11
Politiskt organ: Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2018-06-11
Protokollet justerat: 2018-06-21
Anslaget publicerat: 2018-06-21
Anslaget tas ned: 2018-07-13
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:
Vård- och omsorgsnämnden 2018-06-18
Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Protokollet justerat: 2018-06-21
Anslaget publicerat: 2018-06-22
Anslaget tas ned: 2018-07-14
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk
Valnämnden 2018-06-14
Politiskt organ: Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-06-14
Protokollet justerat: 2018-06-21
Anslaget publicerat: 2018-06-22
Anslaget tas ned: 2018-07-14
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk
Vård- och omsorgsnämnden 2018-06-18 - Omedelbar justering
Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Protokollet justerat: 2018-06-18
Anslaget publicerat: 2018-06-19
Anslaget tas ned: 2018-07-10
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Demokratiberedning 2018-06-15
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-12
Protokollet justerat: 2018-06-14
Anslaget publicerat: 2018-06-15
Anslaget tas ned: 2018-07-06
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad

 

Utbildningsnämnden 2018-06-12
Politiskt organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-06-12
Protokollet justerat: 2018-06-20
Anslaget publicerat: 2018-06-21
Anslaget tas ned: 2018-07-12
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk
Kommunstyrelsen 2018-06-07
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-07
Protokollet justerat: 2018-06-13
Anslaget publicerat: 2018-06-14
Anslaget tas ned: 2018-07-06
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-06-12
Politiskt organ: Utbildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-06-12
Protokollet justerat: 2018-06-12
Anslaget publicerat: 2018-06-12
Anslaget tas ned: 2018-07-03
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad

 

Kommunstyrelsen 2018-06-07 - Omedelbar justering
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-07
Protokollet justerat: 2018-06-07
Anslaget publicerat: 2018-06-08
Anslaget tas ned: 2018-06-30
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk
Valnämnden 2018-05-24
Politiskt organ: Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Protokollet justerat: 2018-06-04
Anslaget publicerat: 2018-06-05
Anslaget tas ned: 2018-06-27
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Myndighetsnämnden 2018-05-24
Politiskt organ: Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Protokollet justerat: 2018-05-31
Anslaget publicerat: 2018-06-01
Anslaget tas ned: 2018-06-23
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Myndighetsnämnden 180524

 

Förhandlingsutskott 2018-05-29
Politiskt organ: Förhandlingsutskottet
Sammanträdesdatum: 2018-05-29
Protokollet justerat: 2018-05-29
Anslaget publicerat: 2018-05-29
Anslaget tas ned: 2018-06-20
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Förhandlingsutskott 2018-05-22
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-05-22
Protokollet justerat: 2018-05-29
Anslaget publicerat: 2018-05-29
Anslaget tas ned: 2018-06-20
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-05-22
Protokollet justerat: 2018-05-29
Anslaget publicerat: 2018-05-29
Anslaget tas ned: 2018-06-20
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-21
Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-05-21
Protokollet justerat: 2018-05-25
Anslaget publicerat: 2018-05-26
Anslaget tas ned: 2018-06-17
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Valnämnden 2018-05-24 - Omedelbar justering
Politiskt organ: Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Protokollet justerat: 2018-05-24
Anslaget publicerat: 2018-05-24
Anslaget tas ned: 2018-06-15
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunfullmäktige 2018-05-16
Politiskt organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-05-16
Protokollet justerat: 2018-05-23
Anslaget publicerat: 2018-05-24
Anslaget tas ned: 2018-06-14
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:
Länk

 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2018-06-20

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2018 kl. 18.30 i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.

Sammanträdet direktsänds via Youtube (länk till sändningen kommer) och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Klicka här för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Under årsredovisning finns möjlighet för allmänheten att ställa frågor.

Håkan Mörnstad
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2018

 

Under 2018 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 24 januari 28 februari 21 mars
Kvartal 2 18 april 16 maj 20 juni
Kvartal 3 19 september
Kvartal 4 17 oktober 21 november 19 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.

 


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Kungörelse om eldningsförbud 2018 inom Nordvästra Skåne

Eldningsförbud 2018

Inom nordvästra Skåne

Under 2018 gäller generellt eldningsförbud i nämnda kommuner inom nordvästra Skåne vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) och 5E (extremt stor brandrisk).

Generellt gäller att eldning ej får förekomma efter mörkrets inbrott, då detta kan leda till falsklarm eller okontrollerade bränder.

 Förbudet gäller inte eldning med grillkol i därför avsedda kärl på tomtmark eller på av kommunen iordningställda grillplatser.

 Dagsaktuell brandriskprognos lämnas, via Internet på www.rsnv.se och på respektive kommuns hemsida eller kommunens räddningstjänst.

 Räddningscheferna i
Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Räddningstjänsten Skåne Nordväst (Helsingborg Ängelholm och Örkelljunga).

Kungöreslse Eldningsförbud 2018

Meddelande om mottagningstid - Överförmyndaren

Överförmyndaren i Båstads kommun har under år 2018 mottagningstid varje helgfri tisdag mellan kl. 16.00-18.00, därutöver kan besök bokas övriga helgfria veckodagar.

Överförmyndarexpeditionen är bemannad varje eftermiddag helgfria vardagar mellan kl. 13.00-15.00.

Gunnar Nilsson, överförmyndare

Detaljplaner på utställning

Underrättelse om förnyad utställning – Detaljplan för Varan 2:24 mfl i Torekov, Båstads kommun

Detaljplanen är utställd på förnyad granskning  2018-05-31 tom 2018-07-12

 

Underrättelse om granskning – Detaljplan för Eskilstorp 5:6 i Eskilstorp, Båstads kommun

Detaljplanen är utställd granskning 2018-06-04 tom 2018-07-03

 

Underrättelse om samråd – Detaljplan för Banken 1 i Båstad, Båstads kommun

Detaljplanen är utställd för samråd 2018-06-05 tom 180731

Click to listen highlighted text!