Click to listen highlighted text!

Om Båstad

Senast ändrad: 5 Okt, 2017

Båstads kommun fyller nästan hela Bjärehalvön och  omges av hav i tre väderstreck. Mitt i vilar Hallandsåsen och på vardera sida finns numera en tågstation.

Kvalitet i korthet

Befolkningen i kommunen uppgick den 31 december 2015 till 14.373 invånare. Under året föddes 105 nya invånare och 213 avled. Antalet som flyttade in till kommunen var 1006, medan 952 flyttade ut.

Area: 626,62 hektar

Kommunalskatten är 20,23 procent.

Landstingsskatt är 10,69 (landets lägsta)

I Båstads kommun är kostnaden för vatten, avlopp, el, värme och sophämtning 299 kronor per kvadratmeter. Enligt avgiftsundersökningen Nils Holgersson placerar det oss på på sjunde billigaste plats i Skåne och på 55 billigaste plats i hela Sverige.
Kostnaden för vatten, avlopp, el, värme och sophämtning är 299 kronor per kvadratmeter. Enligt avgiftsundersökningen Nils Holgersson,placerar det oss på på sjunde billigaste plats i Skåne och på 55 billigaste plats i hela Sverige.

Båstads kommun är en av de största arbetsgivarna, med cirka 1.100 anställda.

Båstad är kommunens största tätort och Kommunhuset ligger mitt i.

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, myndighetsnämnd, vård- och omsorgsnämnd samt utbildningsnämnd. Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt nämndernas ordförandeposter innehas av Bjärepartiet som styr kommunen i minoritet. Det finns ingen officiell koalition eller allians mellan Bjärepartiet och något annat parti för att bilda en majoritet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna. Däremot har man ingått en valteknisk samverkan med Socialdemokraterna.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!