Click to listen highlighted text!

Om Båstad

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Båstads kommun fyller nästan hela Bjärehalvön och  omges av hav i tre väderstreck. Mitt i vilar Hallandsåsen och på vardera sida finns numera en tågstation.

Båstad i korthet

Den 31 december 2017 hade Båstads kommun 14 796 invånareI kommunen föddes 108 (125) barn och totalt avled 161 (206) personer. Det flyttade hit 1130 (1 214) personer medan 906 (891) valde att flytta härifrån. Totalt är vi således 182 fler invånare jämfört med förra året

Area: 626,62 hektar

Kommunalskatten är 20,23 procent.

Landstingsskatt är 10,69 procent

Skattesats är 30,92, vilket är 10 lägsta i Skåne och 19 lägsta i Sverige.

Kostnaden för vatten, avlopp, el, värme och sophämtning är 310,70 kronor per kvadratmeter. Enligt avgiftsundersökningen Nils Holgersson, placerar det oss på på sjätte billigaste plats i Skåne och på 55 billigaste plats i hela Sverige.

Båstads kommun är en av de största arbetsgivarna, med cirka 1.200 anställda.

Båstad är kommunens största tätort och Kommunhuset ligger mitt i.

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, myndighetsnämnd, vård- och omsorgsnämnd samt utbildningsnämnd. Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt nämndernas ordförandeposter innehas av Bjärepartiet som styr kommunen i minoritet. Det finns ingen officiell koalition eller allians mellan Bjärepartiet och något annat parti för att bilda en majoritet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna. Däremot har man ingått en valteknisk samverkan med Socialdemokraterna.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
bastads.kommun@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!