Click to listen highlighted text!

Våra mål

Senast ändrad: 13 jan, 2020

Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra fokusområden:

Fokusområde Medborgaren:

Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i

Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för barn och vuxna

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt och efter den enskildes behov

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling:

Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande

Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat

Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle.

Fokusområde Medarbetaren:

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

Fokusområde Hållbar ekonomi:

Mål 9:   Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande

 

Nämndsplaner och nyckeltalsbilagor

Kommunstyrelsens nämndsplan + nyckeltalsbilaga

Utbildningsnämndens nämndsplan

Utbildningsnämndens nyckeltalsbilaga (kompletteras senare)

Vård- och omsorgsnämndens nämndsplan

Vård- och omsorgsnämndens nyckeltalsbilaga

Myndighetsnämndens nämndsplan + nyckeltalsbilaga

Kontakt

Kundcenter

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Visa karta

Telefon
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!