Click to listen highlighted text!

Dödsboanmälan

Senast ändrad: 8 Nov, 2017

När en person avlider ska normalt en bouppteckning förrättas inom tre månader från dödsfallet och därefter skickas in till skattemyndigheten för registrering.

Bouppteckning

Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

Dödsboanmälan

Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Dödsboanmälan görs bara av socialnämnden och är till skillnad från bouppteckning, kostnadsfri.

Begravningskostnad

Om inte tillgångarna i dödsboet täcker begravningskostnaden kan bistånd betalas ut med högst ett halvt basbelopp. De tillgångar som som finns kvar i dödsboet ska i första hand gå till begravningen. Den som beställer en begravning har också ansvar för att den ska kunna betalas.

Anmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd

Dödsboanmälan och ansökan om bistånd till dödsboanmälan görs via Kundcenter.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!